Dadaloğlu Kimdir? Nereli, Edebi Kişiliği, Kitapları, Şiirleri

Dadaloğlu Kimdir? Nereli, Edebi Kişiliği, Kitapları, Şiirleri

Dadaloğlu, halk şairi.

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. XVIII. yüzyılın son çeyreğinde doğduğu tahmin edilmektedir. Kaynaklarda asıl adının Veli olduğunu belirtilmektedir. Şiirlerinde, Dadaloğlu veya Dadal mahlasını kullanmıştır. Babası, Âşık Musa’dır. Eğitimi konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Avşar boyuna mensuptur. Güney Anadolu’nun Toroslar yöresinde yaşadığı bilinmektedir. Mensup olduğu boy, konar-göçer bir yaşam sürmüştür. Devletin, yerleşik hayata geçmeleri konusunda yapmış baskıya karşı çıkmıştır.

Edebi Kişiliği

Dadaloğlu’nun şiirlerinin bir kaçı dışında büyük çoğunluğu sözlü gelenekle günümüze taşınmıştır. Bugüne kadar, 130 civarında şiiri tespit edilmiştir. Uzun bir yaşam sürmüş olması çok daha fazla şiirinin olduğunu düşündürmektedir.

Şiirlerinde doğal ve samimi bir dil kullanmıştır. Bu yönüyle Karacaoğlan’ı hatırlatmaktadır. Şiirlerinde kullanmış olduğu sade Türkçe, geniş halk kesimleri tarafından anlaşılmasına ve yaygın olarak bilinmesine neden olmuştur.

Dadaloğlu, daha çok koşma türü şiirler söylemiştir. Bunun yanında türkü, semai, varsağı ve destan türleri de bulunmaktadır. Dadaloğlu’nun şiirleri; sevda, yurt güzellemeleri ve kahramanlık şiirleri olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Asıl ününü kavga türküleri ile yapmıştır.

Ölümü

Ölüm tarihi tam olarak bilinmemesine rağmen kaynaklarda çoğunlukla 1865 – 1868 yılları arası gösterilmektedir. Mezarının nerede olduğu bilinmemektedir.

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/dadaloglu Erişim: 05. 04. 2021
http://isamveri.org/pdfdkm/04/DKM040009.pdf Erişim: 05. 04. 2021
https://www.researchgate.net/publication/344628708_Dadaloglu_Uslubu Erişim: 05. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/736568 Erişim: 05. 04. 2021
https://www.academia.edu/38108287/DADALO%C4%9ELU Erişim: 05. 04. 2021
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879485.pdf Erişim: 05. 04. 2021
https://www.antoloji.com/i/sair/pdf/2/dadaloglu_2732_33784.pdf Erişim: 05. 04. 2021
http://dogankaya.com/fotograf/asiklarin_diliyle_dadaloglu.pdf Erişim: 05. 04. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: