Fazıl Nazmi Örkün Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Fazıl Nazmi Örkün Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Fazıl Nazmi Örkün, milletvekili, eğitimci, hukukçu, müderris.

1875 yılında Kandiye/Girit’te doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Edebiyat ve Hukuk Mektebi’ni bitirmiştir. Arapça, Farsça, Eski ve Yeni Yunanca, Latince, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce biliyordu.

Çalışma Hayatı

Kandiye Rüştiyesi ve İdadisi’nde Yunanca Öğretmenliği yapmıştır. Kandiye Sancağı Mutasarrıf ve Kumandanlık Dairesi Kâtibi, Deniz Polis Merkezi Memuru, İstanbul Jandarma Debboy Umum Mütercimi ve Hukuk Müşaviri, Mülga Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heyeti Azası olarak görevler üstlenmiştir.

Edebiyat Mektebi Eski Roma ve Yunanlı Kadim Tarihleri Öğretmeni, Edebiyat Fakültesi Müderrisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Grekçe Kürsüsü Profesörü olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

5. (Ara Seçim) ve 6. Dönem’de Çankırı Milletvekilliği yapmıştır.

Ölümü

21 Eylül 1949 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/Cilt1.pdf Erişim:26. 10. 2021
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim:26. 10. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir