Halit Fahri Ozansoy Kimdir? Edebi Kişiliği, Kitapları, Şiirleri

Halit Fahri Ozansoy Kimdir? Edebi Kişiliği, Kitapları, Şiirleri

Halit Fahri Ozansoy, şair, yazar, gazeteci, öğretmen.

13 Temmuz 1891 tarihinde, İstanbul’da doğmuştur. Babası, Dr. Mehmed Fahri Paşa, annesi ise Zehra Hanım’dır. Annesini sekiz yaşında kaybetmiştir. Babasının tıp, tarih, tiyatro ve şiir alanında basılı eserleri bulunmaktadır.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimine Zeyrek ve Vefa semtlerinde bulunan mahalle mekteplerinde başlamıştır. Şemsü’l-Mekâtib, Rehber-i Tahsil ve Hususi Tefeyyüz Mektebi’nde ilköğrenimini tamamlamıştır. Bakırköy Rüşdiyesi’ni bitirmiştir. 1904 yılında, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’ne yatılı olarak girmiştir. 1914 yılında, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’ni bitirmiştir. Dârulfünun’un Fransız Dili ve Edebiyatı Şubesi’ne kayıt yaptırmıştır. 1916 yılında, Edebiyat Şubesi’nden imtihanla öğretmenlik hakkı almıştır.

Çalışma Hayatı

1916 yılında, Muğla Sultanisi’nde edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Bir yıl sonra Konya Sultânîsi’ne, 1918 yılında ise Vefa Sultânîsi’ne tayin edilmiştir. İstanbul’da Kadıköy Lisesi, Galatasaray Erkek Lisesi, İnönü Kız Lisesi, İstanbul Erkek Muallim Mektebi ve Atatürk Kız Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1956 yılında, yaş haddinden emekli olmuştur. Emeklilik sonrası, Tercüman Gazetesi’nde yazılarına devam etmiştir.

Edebi Kişiliği

Şiir, roman, tiyatro, hatıra, inceleme, biyografi, çeviri türlerinde çok sayıda eser kaleme almıştır. Şiir yazmaya aruz vezniyle başlamıştır. Daha sonra şiirlerini hece vezniyle yazmıştır. Ona göre hece vezni basitliğin değil, iç sesleri bulabilmenin kudretidir. Beş Hececiler topluluğu arasında yer almıştır. Topluluğun diğer üyeleri; Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafız Çamlıbel’dir.

Eşi ve Çocukları

1916 yılında, Neyyire Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Gavsi (1917) adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. İlk evliliği kısa sürmüştür. 1921 yılında Aliye Hanım ile evlenmiştir.

Ölümü

23 Şubat 1971 tarihinde, İstanbul’da kalp krizinden vefat etmiştir. İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Şiirleri

 • Rüya (1912)
 • Cenk Duyguları (1917)
 • Efsâneler (1919)
 • Zakkum (1920)
 • Bulutlara Yakın (1920)
 • Gülistanlar Harabeler (1922)
 • Paravan (1929)
 • Balkonda Saatler (1931)
 • Sulara Dalan Gözler (1936)
 • Hep Onun İçin (1962)
 • Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964)

Romanları

 • Sulara Giden Köprü (1939)
 • Âşıklar Yolunun Yolcuları (1939)

Tiyatro Eserleri

 • Baykuş (1915)
 • Kendini Bil (1919)
 • İlk Şair (1923)
 • Kırkından Sonra (1924)
 • Sönen Kandiller (1925)
 • Nedim (1932)
 • On Yılın Destanı (1933)
 • Hayalet (1935)
 • Bir Dolaptır Dönüyor (1958)

Hatıra Eserleri

 • Edebiyatçılar Geçiyor (1939)
 • Dârülbedâyi Devrinin Eski Günlerinde (1964)
 • Eski İstanbul Ramazanları (1968)
 • Edebiyatçılar Çevremde (1970)

İncelemeler

 • Ortaokul Eleme İmtihanlarına Hazırlık (1945)
 • Yunan Tiyatrosu (1946)
 • Fransız Edebiyatı ve Edebi Okullar (1955)
 • Yardımcı Bilgilerle İncelemeli Batı Edebiyatı Örnekleri (1956)

Biyografileri

 • Victor Hugo ve Hayatı (1934)
 • Goethe ve Aşkları ve Aşk Şiirleri (1936)
 • Tevfik Fikret ve Haluk’un Defteri (1945)
 • Tevfik Fikret ve Rübâbın Cevabı (1945)

Çeviri

 • Graziella (1934)
 • İki Adam (1934)
 • Devler Kaldırımı (1934)
 • Raphael (1935)
 • Ali Baba Yahut Kırk Haramiler (1936)
 • Oyuncaklar (1936)
 • Bir Sipahinin Romanı (1939)
 • Korkunç Gece (1939)
 • Fedakarlık (1940)
 • Yaralılar (1941)
 • Aşka İnanmayan Adam (1942)
 • Salavin’in Ruznamesi (1942)
 • Son Gece (1942)
 • Öldüren Bahar (1943)
 • Havr Noteri (1943)
 • Kontes d’Escarbagnas (1943)
 • La Reine Pedauge Kebapçısı (1945)
 • Yol Geçen Hanı (1946)
 • Üç Gün Üç Gece (1946)
 • Jack (1948)
 • Tutunamayanlar (1952)
 • Altıncı Kat (1955)
 • Poil de Carotte (1967)
 • Şanghay’da Balayı (1968)
 • Tartaren Alp Dağlarında (1969)
 • İki Yanda (1970)

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/ozansoy-halit-fahri Erişim: 07. 04. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ozansoy-halit-fahri Erişim: 07. 04. 2021
http://esgici.net/022_011/Halit%20Fahri%20Ozansoy%20%20Metin%20Kayahan%20Ozgul.pdf Erişim: 07. 04. 2021
https://core.ac.uk/download/pdf/35314129.pdf Erişim: 07. 04. 2021
https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2020/07/%c3%96mer-Ayhan--UNUTULMU%c5%9e-B%c4%b0R-B%c3%9cY%c3%9cKADA-ROMANI--6-2.pdf Erişim: 07. 04. 2021
http://isamveri.org/pdfdkm/15/DKM150214.pdf Erişim: 07. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273600 Erişim: 07. 04. 2021
http://tde.gantep.edu.tr/upload/files/Halit%20Fahri%20Ozansoy%20ve%20Tiyatro%20Eserleri.pdf Erişim: 07. 04. 2021
https://www.researchgate.net/publication/275637871_GAVSI_HALID_OZANSOY_VE_EDEBIYATTA_KALDIRILAN_KAZAN_’1940_TASFIYE_HAREKETI’ Erişim: 07. 04. 2021
http://turkiyatjournal.com/Makaleler/1417610364_4.pdf Erişim: 07. 04. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir