Hasan Ali Yücel Kimdir?

Hasan Ali Yücel Kimdir?

Hasan Ali Yücel, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, eğitimci, yazar.

17 Aralık 1897 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Eğitim Hayatı

1915 yılında Vefa İdadisi’ni bitirdi. Dârü’l-Fünûn (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi’ne devam etti. 1919 yılında okuldan ayrıldı. 1921 yılında Yüksek Öğretmen Okulu (Darülmuallimîn-i Aliye) Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. “Ruh ve Beden” üzerine mezuniyet tezi yazdı.

Çalışma Hayatı

Dârü’l-Fünûn Edebiyat Şubesi İnzibat Memuru, İzmir Erkek Muallim Mektebi Edebiyat ve Türkçe Öğretmeni, Dârü’l-Fünûn Edebiyat Şubesi Coğrafya ve Tarih Öğretmeni, Kuleli Askerî Lisesi Edebiyat Öğretmeni, İstanbul Erkek Lisesi Felsefe Öğretmeni olarak görev yaptı. 2. Sınıf Maarif Müfettişi, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürü, Maarif Vekâleti Orta Öğretim Umum Müdürü olarak görevde bulundu.

Siyasi Hayatı

8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde İzmir Milletvekili seçildi. Mahmut Celal Bayar’ın kurmuş olduğu 10. Hükümet’te (II. Bayar Hükümeti) 28 Aralık 1938 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Saffet Arıkan’ın yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.

Refik Saydam’ın 25 Ocak 1939 tarihinde kurmuş olduğu 11. Hükümet’te (I. Saydam Hükümeti) ve 3 Nisan 1939 tarihinde kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti), Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun 9 Temmuz 1942 tarihinde kurmuş olduğu 13. Hükümet’te (I. Saraçoğlu Hükümeti) ve 9 Mart 1943 tarihinde kurmuş olduğu 14. Hükümet’te (II. Saraçoğlu Hükümeti) Milli Eğitim Bakanlığı görevi devam ettirildi. 7 Ağustos 1946 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdürdü. Bakanlık görevini Reşat Şemsettin Sirer’e devretti.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Kitapları

 • Türk Edebiyatı Tarihi: Türk Edebiyatı Numûneleri (1926)
 • Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış (1933)
 • Dönen Ses (1933)
 • Türk Edebiyatı (1934)
 • Fransa Maarif Teşkilâtında Müfettişler (1934)
 • Fransa’da Kültür İşleri (1936)
 • Sizin İçin (1937)
 • İçten ve Dıştan (1938)
 • Türkiye’de Orta Öğretim (1938)
 • Hürriyete Doğru (1955)
 • İyi Vatandaş İyi İnsan (1956)
 • Edebiyat Tarihimizden (1957)
 • Dinle Benden (1960)
 • Allah Bir (1961)
 • Davalar ve Neticeleri
 • Mevlana Rubailer
 • Kültür Üzerine Düşünceler 

Ölümü

26 Şubat 1961 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Ankara’da Cebeci Asrî Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 13.01.2020
http://www.meb.gov.tr/meb/ Erişim: 13.01.2020
http://www.meb.gov.tr/meb/hasanali/hayati/halibiyografi.htm Erişim: 13.01.2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/yucel-hasan-ali Erişim: 13.01.2020
https://www.kitapyurdu.com/yazar/hasan-ali-yucel/15537.html Erişim: 13.01.2020
https://www.idefix.com/Yazar/hasan-ali-yucel/s=61515 Erişim: 13.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir