Hasan Edip Ergin Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Hasan Edip Ergin Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Hasan Edip Ergin (Edip Ergin), milletvekili, devlet adamı, hukukçu.

1884 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Hukuk Mektebi’ni bitirmiştir.

Çalışma Hayatı

Tophane-i Amire Tahrirat Kitabeti, Müdürü, Jandarma Kumandanlığı 2. Şube ve 4. Kısım Mümeyyizi, 1. Ordu İdare Heyeti 1. Şube Mümeyyizi, Divanı Temyiz Askeri Meclisi Temyiz Aza Mülazımı, 8. Ordu Müşaviri, Heyeti Temyiz Azası, Adliye Azası, Müdafaa-i Milliye Vekâleti Umuru Mehakim Müdüriyeti Görevlisi olarak çalışmıştır.

Bursa Vilâyeti Umuru Hukukiye Müdürü, Dâhiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri, Başvekâlet Müdevvenatı Kanuni Müdürü, Şurayı Devlet Maliye ve Nafıa 2. Azası, Şurayı Devlet Mülkiye Dairesi Azası olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem) ve 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Mardin Milletvekili seçilmiştir.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Ölümü

Hasan Edip Ergin, 30 Ağustos 1949 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 23. 12. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 23. 12. 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: