Hasan Safyettin Menemencioğlu Kimdir?

Hasan Safyettin Menemencioğlu Kimdir?

Hasan Safyettin Menemencioğlu, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, hukukçu.

1891 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Hasan Safyettin Menemencioğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Beyoğlu Bidayet Mahkemesi Müddeî-i Umûmî Muavini, Başmuavini, Asliye Mahkemesi Müddeî-i Umûmî Başmuavini, İzmir Asliye Mahkemesi Müddeî-i Umûmîsi, İzmir Müddeî-i Umûmî Başmuavini, Müddeî-i Umûmîsi, İzmir Ağır Ceza Reisi, Adliye Vekâleti Ceza İşleri Müdürü, Adliye Vekâleti Müsteşarı olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

26 Mart 1939 (6. Dönem) ve 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Mardin Milletvekili seçildi. Refik Saydam’ın kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti) 12 Mart 1941 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Adalet Bakanı olarak atandı. Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun 9 Temmuz 1942 tarihinde kurmuş olduğu 13. Hükümet’te (I. Saraçoğlu Hükümeti) Adalet Bakanlığı görevi devam ettirildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Ölümü

17 Temmuz 1952 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 13.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir