Hasan Tahsin Banguoğlu Kimdir?

Hasan Tahsin Banguoğlu Kimdir?

Hasan Tahsin Banguoğlu, bakan, milletvekili, siyasetçi, eğitimci, öğretim üyesi, yazar.

21 Nisan 1904 tarihinde Yunanistan Drama’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Hasan Tahsin Banguoğlu, İstanbul Dârü’l-Fünûn Edebiyat Şubesi’ni bitirdi. Berlin Breslau Üniversitesi’nde doktora yaptı.

Çalışma Hayatı

Ankara Gazi Muallim Mektebi İlk Kısım Edebiyat Öğretmeni, Ankara Erkek Lisesi Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Asistanı, Türkoloji Doçenti, Ankara Musiki Öğretmen Okulu Edebiyat Öğretmeni, Devlet Konservatuarı Fonetik Dersleri Hocası olarak görevlerde bulundu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Kuruculuğunu ve Yöneticiliğini yaptı.

Devlet Konservatuvarı Fonetik Dersleri Öğretim Üyesi, Londra Üniversitesi School of Oriental And African Studies Türk Dilleri ve Mukayeseli Türk Grameri Dersleri Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Klasik Dini Türkçe Metinler Dersi Profesörü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Profesörü olarak görevlerde bulundu. Türk Dil Kurumu Asil Üyeliği, Türk Dil Kurumu Terim Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlığı yaptı.

Siyasi Hayatı

28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bingöl Milletvekili seçildi. Hasan Hüsnü Saka’nın 10 Haziran 1948 tarihinde kurmuş olduğu 17. Hükümet’te (II. Saka Hükümeti) Millî Eğitim Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevini Reşat Şemsettin Sirer’den devraldı. Mehmet Şemsettin Günaltay’ın 16 Ocak 1949 tarihinde kurmuş olduğu 18. Hükümet’te Millî Eğitim Bakanlığı görevi devam ettirildi. 22 Mayıs 1950 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdürdü. Bakanlık görevini Avni Başman’a devretti.

15 Ekim 1961 – 2 Haziran 1968 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi olarak görev yaptı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Kitapları

  • Dil Bahisleri (1987)
  • Kendimize Geleceğiz (1984)
  • Türkçenin Grameri (1974)
  • Türk Grameri (1959)

Ölümü

3 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt4/Cilt4.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 13.01.2020
http://www.meb.gov.tr/meb/ Erişim: 13.01.2020
https://www.kitapyurdu.com/yazar/tahsin-banguoglu/10623.html Erişim: 13.01.2020
https://www.researchgate.net/publication/312655278_HASAN_TAHSIN_BANGUOGLU’NUN_MILLI_EGITIM_BAKANLIGI_DONEMI_YL_Tezi Erişim: 13.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: