Hüseyin Nihal Atsız Kimdir? Edebi Kişiliği, Kitapları, Şiirleri

Hüseyin Nihal Atsız Kimdir? Edebi Kişiliği, Kitapları, Şiirleri

Hüseyin Nihal Atsız, yazar, şair, öğretmen.

12 Ocak 1905 tarihinde, İstanbul’da Kadıköy’de doğmuştur. Babası Mehmet Nail Bey, annesi ise Fatma Zehra Hanım’dır. Babası, deniz güverte binbaşılığından emekli olmuştur. Baba tarafı Gümüşhaneli, anne tarafı ise Trabzonludur.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimine Kadıköy’de bulunan Fransız mektebinde başlamıştır. Fransız mektebinde çıkan yangın sonrası, Alman mektebine geçmiştir. Süveyşte Fransız mektebinde, Kasımpaşa’da Cezayirli Gazi Hasan Paşa Mektebi’nde, Haydarpaşa’da hususi Osmanlı İttihad Mektebi’nde, Kadıköy ve İstanbul Sultânîsi’nde öğrenim görmüştür.

1922 yılında, sınavla Askerî Tıbbiye’ye girmiştir. Askerî Tıbbiye’nin üçüncü sınıfında almış olduğu bir disiplin cezası nedeniyle okuldan ayrılmak durumunda kalmıştır. 1926 yılında, Darülfünunun Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü’ne ve Yüksek Muallim Mektebi’ne kayıt yaptırmıştır. 1930 yılında her iki okulu da bitirmiştir.

Çalışma Hayatı

1931 yılında, Mehmet Fuad Köprülü’nün girişimleri ile Darülfünunun Türkiyat Enstitüsü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. 1931 yılında, Atsız Mecmua’yı çıkarmıştır. 1933 yılında, Malatya Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine, birkaç ay sonra ise Edirne Lisesi edebiyat öğretmenliğine atanmıştır. 1933 yılında, Atsız Mecmua’nın devamı olan Orhun Dergisi’ni çıkarmıştır. Orhun Dergisi’nde Türk Tarih Kurumu’nun liseler için hazırlattığı dört ciltlik tarih kitabındaki yanlışları gösterdiği ve eleştirdiği için dergi Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmış, Atsız ise vekâlet emrine alınmıştır. 1934 yılında, Kasımpaşa’da Deniz Gedikli Hazırlama Okulu’na Türkçe öğretmeni olarak tayin edilmiştir. 1938 yılında, görevden ihraç edilmiştir.

1938 yılında, Özel Yüce Ülkü Lisesi’nde, 1939-1944 yılları arasında ise Özel Boğaziçi Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalışmıştır. 1943 yılında, Orhun Dergisi’ni yeniden çıkarmıştır. Dergi’de Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na yönelik yazmış olduğu iki eleştiri mektubu ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’i istifaya çağırması nedeniyle öğretmenliğine son verilmiştir. Orhun Dergisi, Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmıştır.

1949 yılında, Darülfünunun Edebiyat Fakültesi’nden arkadaşı Tahsin Banguoğlu’nun Millî Eğitim Bakanı olmasıyla Süleymaniye Kütüphanesi’ne uzman olarak tayin edilmiştir. 1950 yılında, Haydarpaşa Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. 1952 yılında, yeniden Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki uzmanlık görevine tayin edilmiştir. 1964 yılında, Ötüken Dergisi’ni çıkarmıştır. 1 Nisan 1969 tarihinde, emekliye ayrılmıştır.

Edebi Kişiliği

Türkçülük ve milliyetçilik akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Tarihi romanlar kaleme almıştır. Roman, öykü, şiir, araştırma vb. türde çok sayıda eser yazmıştır.

Eşi ve Çocukları

1931 yılında Mahpare Hanım ile evlenmiştir. 1935 yılında ayrılmışlardır. 1936 yılında, Bedriye Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten, Yağmur (1939) ve Buğra (1946) adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Ölümü

11 Aralık 1975 tarihinde, İstanbul’da Bostancı’daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. 13 Aralık 1975 tarihinde, Osmanağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Romanları

 • Bozkurtların Ölümü
 • Bozkurtlar Diriliyor
 • Dalkavuklar Gecesi
 • Z Vitamini
 • Deli Kurt
 • Ruh Adam

Öyküleri

 • Dönüş
 • Şehidlerin Duası
 • Erkek Kız
 • İki Onbaşı
 • Her Çağın Masalı

Şiirleri

 • Yolların Sonu

Araştırmaları

 • Türk Tarihi
 • Türk Tarihi Üzerine Toplamalar
 • Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi
 • Dâstân ve Tevârih-i Mülûk-ı Âl-i Osman
 • Behçetü’t-Tevârih
 • Âşıkpaşaoğlu Tarihi
 • Oruç Beğ Tarihi
 • Tevârih-i Cedîd-i Mir’at-i Cihân
 • Osmanlı Tarihine Ait Takvimler
 • Türk Edebiyatı Tarihi
 • Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nden Seçmeler
 • Türk Ülküsü

Küçük Risaleleri

 • İçimizdeki Şeytanlar
 • Sart Başı’na Cevap
 • Komunist Donkişotu Proleter Burjuva Nazım Hikmetof Yoldaşa
 • En Sinsi Tehlike-Üç Rejim
 • Hesap Böyle Verilir
 • Çanakkale’ye Yürüyüş
 • Ordinaryüs’ün Fahiş Yanlışları
 • 900. Yıldönümü
 • Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi ve Çektiklerimiz

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/atsiz-huseyin-nihal Erişim: 09. 04. 2021
https://huseyinnihalatsiz.com/huseyin-nihal-atsiz-hakkinda/ Erişim: 09. 04. 2021
https://otuken.com.tr/u/otuken/docs/NihalAtsiz.pdf Erişim: 09. 04. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/atsiz-huseyin-nihal Erişim: 09. 04. 2021
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/29866/TEZ-SON%2520HAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 09. 04. 2021
https://www.academia.edu/5109335/H%C3%BCseyin_Nihal_Ats%C4%B1z_ve_Fikir_Hayat%C4%B1 Erişim: 09. 04. 2021
https://www.bilgiocakta.com/uploads/ekitaplar/12.pdf Erişim: 09. 04. 2021
https://www.researchgate.net/publication/338611724_Turkish_Studies_NIHAL_ATSIZ’IN_TARIH_ALGISI_VE_TURK_TARIHI_HAKKINDAKI_GORUSLERI Erişim: 09. 04. 2021
https://core.ac.uk/download/pdf/80954024.pdf Erişim: 09. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/860251 Erişim: 09. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202427 Erişim: 09. 04. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir