Hüseyin Vasıf Çınar Kimdir?

Hüseyin Vasıf Çınar Kimdir?

Hüseyin Vasıf Çınar (Hüseyin Vasıf Bey), bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, hukukçu, eğitimci.

1892 yılında Girit’te doğdu.

Eğitim Hayatı

Hüseyin Vasıf Çınar, İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Özel Şark İdadisi öğretmeni ve yöneticisi, Milli Eğitim Bakanlığı Hususi Kalem Müdürü, İzmir Maarif Müdürü olarak görevlerde bulundu. Prag, Budapeşte, Roma ve Moskova Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Siyasi Hayatı

2. Dönemde Saruhan Milletvekili, 3. (Ara seçim) Dönemde ise İzmir Milletvekili seçildi. 2. Dönemde Divan-ı Riyaset (Başkanlık Makamı) Kâtibi ve Reis Vekili olarak görev yaptı. Mustafa İsmet İnönü’nün 6 Mart 1924 tarihinde kurmuş olduğu 2. Hükümet’te (II. İnönü) Maarif Vekili olarak atandı. Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 5. Hükümet’te (IV. İnönü) 2 Mart 1929 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mustafa Necati Bey’in yerine yeniden Maarif Vekili oldu.

Eşi ve Çocukları

Bekar.

Ölümü

3 Haziran 1935 tarihinde Moskova’da vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 21.01.2020
http://www.meb.gov.tr/meb/ Erişim: 21.01.2020
http://www.bilgiyurdu.org.tr/files/projects/60403487Bilgiyurdu63.Sayi.pdf Erişim: 21.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: