İbrahim Refet Bele Kimdir? Nereli, Hayatı, Ölümü?

İbrahim Refet Bele Kimdir? Nereli, Hayatı, Ölümü?

İbrahim Refet Bele, bakan, milletvekili, siyasetçi, asker.

1881 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu.

Eğitim Hayatı

1898 yılında Harbiye Mektebi’nden, 1912 yılında ise Erkân-ı Harbiye’den mezun oldu. 1921 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Fransızca ve Almanca biliyordu.

Çalışma Hayatı

2. Ordu Kurmay Müfettişi, 10. ve 3. Tümen Kumandanı, Kudüs Menzil Müfettişi, 53. Tümen Komutanı, 22. Kolordu Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, 3. Kolordu Komutanı, Aydın Kuvayı Milliye Komutanı olarak görevlerde bulundu. 8 Aralık 1926 tarihinde emekliye ayrıldı.

8 Nisan 1950 tarihinde Beyrut’taki Birleşmiş Milletler Ortadoğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Türkiye Delegeliğine atandı. 22 Şubat 1961 tarihine kadar bu görevi sürdürdü.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 4. Dönemde İzmir Mebusu seçildi. Rahatsızlığını ileri sürerek Meclis’e katılmadı. 1. Dönemde İzmir Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı. 1. Dönemde Güney Cephesi Komutanı olarak görev yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığı’nda kurulan 1. İcra Vekilleri Heyeti’nde 6 Eylül 1920 tarihinde yapılan değişiklikte Nazım Resmor’un yerine Dâhiliye Umuru Vekili oldu. Mustafa Fevzi Çakmak’ın Başkanlığı’nda kurulan 3. İcra Vekilleri Heyeti’nde 30 Haziran 1921 tarihinde yapılan değişiklikte Ata Bey’in yerine yeniden Dâhiliye Umuru Vekili (İçişleri Bakanı) seçildi. 3. İcra Vekilleri Heyeti’nde 5 Ağustos 1921 tarihinde yapılan değişiklikte Mustafa Fevzi Paşa’nın (Çakmak) yerine Müdafaa-ı Milliye Vekili (Milli Savunma Bakanı) oldu.

8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde İstanbul Milletvekili seçildi.

Ödülleri

  • 4. Rütbeden Osmani Nişanı
  • Kırmızı – YeşilŞeritli İstiklâl Madalyası

Ölümü

İbrahim Refet Bele, 2 Ekim 1963 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.msb.gov.tr/Bakanlar/Detay/brahim-refet-bele Erişim: 24. 01. 2020
file:///C:/Users/pc/Downloads/4349.pdf Erişim: 24. 01. 2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir