İçişleri Bakanlığı Tarihçesi – İçişleri Bakanları Listesi

İçişleri Bakanlığı Tarihçesi – İçişleri Bakanları Listesi

İçişleri Bakanlığı Tarihçesi: Bakanlığa ilk atama 1923 yılında yapılmıştır. Geçmişten günümüze İçişleri Bakanları listesi ve biyografi bağlantıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde asayişin sağlanması sadrazamın görevleri arasında sayılmıştır. 1836 yılına kadar sadrazamlara bu konuda “sadaret kethüdaları” yardımcı olmuştur. 1836 yılında II. Mahmut tarafından Sadaret Kethudalığı Umur-ı Mülkiye Nezareti’ne dönüştürülmüştür. Umur-ı Mülkiye Nezaret’nin başına Pertev Mehmed Said Paşa getirilmiştir. 1837 yılında Umur-ı Mülkiye Nezareti, Dahiliye Nezareti’ne çevrilmiş Akif Paşa Dahiliye Nazırı olmuştur. 1839 yılında Dahiliye Nezareti kaldırılarak görev ve yetkileri Sadaret’e devredilmiştir. 1869 yılına kadar Sadaret bünyesinde Dahiliye Kalemi Kitabeti bu işlerin idaresinden sorumlu olmuştur. 1869 yılında Dahiliye Nezareti müstakil olarak yeniden kurulmuştur.  1871 yılında yeniden Sadaret’e devredilmiştir. 1877 yılında yeniden kurulmuş ve günümüze kadar müstakil bakanlık olarak gelmiştir.

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı dönemden Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede yürütme görevini İcra Vekilleri Heyeti (Meclis Hükümeti) yürütmüştür. Büyük Millet Meclisi’nde 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin oluşumu ve vekillerin nasıl seçileceğini belirleyen dört maddeden oluşan “İcra Vekilleri Suret-i İntıhabına Dair Kanun” kabul edilmiştir. İcra Vekilleri Heyeti, on bir vekâletten oluşturulmuştur. Bunlardan biri de Dahiliye Vekaleti’dir. 3 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada, I. İcra Vekilleri Heyeti Hariciye Vekilliği’ne Cami (Baykut) Bey seçilmiştir.  

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ DAHİLİYE VEKİLLERİ

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluGörev Süresi
Dâhiliye Vekâleti Cami (Baykut) BeyİstanbulMekteb-i Harbiye

03.05.1920-13.07.1920
Dâhiliye Vekâleti Hakkı Behiç (Bayiç) BeyİstanbulMülkiye Mektebi17.07.1920-02.08.1920
Dâhiliye Vekâleti Nazım (Resmor) BeyErzurumMülkiye Mektebi04.09.1920-05.09.1920
Dâhiliye Vekâleti İbrahim Refet (Bele) BeyİstanbulErkân-ı Harbiye Mektebi06.09.1920-24.01.1921
Dâhiliye Umur-ı Vekâletiİbrahim Refet (Bele) BeyİstanbulErkân-ı Harbiye Mektebi24.01.1921-18.03.1921
Dâhiliye Umur-ı VekâletiAta BeyNevşehirMülkiye Mektebi21.04.1921-30.06.1921
Dâhiliye Umur-ı Vekâletiİbrahim Refet (Bele) BeyİstanbulErkân-ı Harbiye Mektebi30.06.1921-05.08.1921
Dâhiliye Umur-ı VekâletiAli Fethi (Okyar) BeyMakedonyaHarp Akademisi10.10.1921-09.07.1922
Dâhiliye VekâletiAli Fethi (Okyar) BeyMakedonyaHarp Akademisi12.07.1922-27.10.1923

Cumhuriyetin ilanıyla beraber meclis hükümeti dönemi sona ermiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü’ye verdi. Mustafa İsmet İnönü, 30 Ekim 1923 tarihinde ilk Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Dahiliye Vekili olarak Ahmet Ferit Tek atanmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar İçişleri Bakanlığı’nın adı bir kaç kere değişikliğe uğramıştır.  

1923-1924 yılları arasında “Dâhiliye Vekâleti”

1924- 1925 yılları arasında “Dâhiliye Vekâleti ve Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti”

1925-1942 yılları arasında “Dâhiliye Vekâleti”

1942-1946 yılları arasında “Dâhiliye Bakanlığı”

1946-1954 yılları arasında “İçişleri Bakanlığı”

1954-1960 yılları arasında “Dâhiliye Vekâleti”

1960-1961 yılları arasında “Dâhiliye Bakanlığı”

1961 – yılından günümüze kadar ise “İçişleri Bakanlığı” olarak adlandırılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLARI LİSTESİ

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluPartiHükümetGörev Süresi
Dâhiliye Vekâleti Ahmet Ferit TekBursaKara Harp OkuluCHPI. İnönü30.10.1923-06.03.1924
Dâhiliye Vekâleti Ahmet Ferit TekBursaKara Harp OkuluCHPII. İnönü06.03.1924-22.11.1924
Dâhiliye Vekâleti ve Mübadele, İmar ve İskân VekâletiMehmet Recep PekerİstanbulErkân-ı Harbiye MektebiCHPOkyar22.11.1924-05.01.1925
Dâhiliye Vekâleti ve Mübadele, İmar ve İskân VekâletiMehmet Cemil UybadınİstanbulErkân-ı Harbiye MektebiCHPOkyar05.01.1925-03.03.1925
Dâhiliye VekâletiMehmet Cemil UybadınİstanbulErkân-ı Harbiye MektebiCHPIII. İnönü03.03.1925-01.11.1927
Dâhiliye VekâletiMehmet Şükrü Kayaİstanköyİstanbul Hukuk FakültesiCHPIV. İnönü01.11.1927-27.09.1930
Dâhiliye VekâletiMehmet Şükrü Kayaİstanköyİstanbul Hukuk FakültesiCHPV. İnönü27.09.1930-04.05.1931
Dâhiliye VekâletiMehmet Şükrü Kayaİstanköyİstanbul Hukuk FakültesiCHPVI. İnönü04.05.1931-01.03.1935
Dâhiliye VekâletiMehmet Şükrü Kayaİstanköyİstanbul Hukuk FakültesiCHPVII. İnönü01.03.1935-01.11.1937
Dâhiliye VekâletiMehmet Şükrü Kayaİstanköyİstanbul Hukuk FakültesiCHPI. Bayar01.11.1937-11.11.1938
Dâhiliye Vekâletiİbrahim Refik SaydamİstanbulAskeri TıbbiyeCHPII. Bayar11.11.1938-25.11.1939
Dâhiliye VekâletiMustafa Faik ÖztrakMalkaraMülkiye MektebiCHPI. Saydam25.01.1939-03.04.1939
Dâhiliye VekâletiMustafa Faik ÖztrakMalkaraMülkiye MektebiCHPII. Saydam03.04.1939-06.05.1942
Dâhiliye VekâletiAhmet Fikri TüzerŞumnuAskerî TıbbiyeCHPII. Saydam06.05.1942-09.07.1942
Dâhiliye BakanlığıAhmet Fikri TüzerŞumnuAskerî TıbbiyeCHPI. Saraçoğlu09.07.1942-16.08.1942
Dâhiliye BakanlığıMehmet Recep PekerİstanbulErkân-ı Harbiye MektebiCHPI. Saraçoğlu17.08.1942-09.03.1943
Dâhiliye BakanlığıMehmet Recep PekerİstanbulErkân-ı Harbiye MektebiCHPII. Saraçoğlu09.03.1943-20.05.1943
Dâhiliye BakanlığıMustafa Hilmi UranBodrumMülkiye MektebiCHPII. Saraçoğlu20.05.1943-07.08.1946
İçişleri Bakanlığıİbrahim Şükrü SökmensüerÜsküpErkân-ı Harbiye MektebiCHPPeker07.08.1946-05.09.1947
İçişleri BakanlığıMünir Hüsrev GöleBayburt Mülkiye MektebiCHPPeker05.09.1947-10.09.1947
İçişleri BakanlığıMünir Hüsrev GöleBayburt Mülkiye MektebiCHPI. Saka10.09.1947-10.06.1948
İçişleri BakanlığıMünir Hüsrev GöleBayburt Mülkiye MektebiCHPI. Saka10.06.1948-16.01.1949
İçişleri BakanlığıMehmet Emin ErişirgilİstanbulMülkiye MektebiCHPGünaltay16.01.1949-22.05.1950
İçişleri Bakanlığıİbrahim Rüknettin NasuhioğluİstanbulMülkiye ve Hukuk FakültesiDPI. Menderes22.05.1950-09.03.1951
İçişleri BakanlığıHalil İbrahim Özyörükİzmirİstanbul Hukuk FakültesiDPII. Menderes09.03.1951-20.10.1951
İçişleri BakanlığıFevzi Lütfi KaraosmanoğluManisaİstanbul Halkalı Yüksek Ziraat OkuluDPII. Menderes02.12.1951-07.04.1952
İçişleri Bakanlığıİbrahim Etem Menderesİzmir Ankara Hukuk FakültesiDPII. Menderes01.08.1952-17.05.1954
Dâhiliye Vekâletiİsmail Namık Gedikİstanbulİstanbul Tıp FakültesiDPIII. Menderes17.05.1954-10.09.1955
Dâhiliye Vekâletiİbrahim Etem Menderesİzmir Ankara Hukuk FakültesiDPIII. Menderes30.09.1955-09.12.1955
Dâhiliye Vekâletiİbrahim Etem Menderesİzmir Ankara Hukuk FakültesiDPIV. Menderes09.12.1955-12.10.1956
Dâhiliye Vekâletiİsmail Namık Gedikİstanbulİstanbul Tıp FakültesiDPIV. Menderes12.10.1956-25.11.1957
Dâhiliye Vekâletiİsmail Namık Gedikİstanbulİstanbul Tıp FakültesiDPV. Menderes25.11.1957-27.05.1960
Dâhiliye BakanlığıMuharrem İhsan KızıloğluSivasHarp Akademisi---I. Gürsel30.05.1960-05.01.1961
İçişleri BakanlığıMuharrem İhsan KızıloğluSivasHarp Akademisi---II. Gürsel05.01.1961-04.02.1961
İçişleri BakanlığıAli Nasır ZeytinoğluİstanbulAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi---II. Gürsel04.02.1961-20.11.1961
İçişleri BakanlığıAhmet TopaloğluOsmaniye Siyasal Bilgiler OkuluAPVIII. İnönü20.11.1961-25.06.1962
İçişleri BakanlığıKemal Sahir KurutluoğluEceabatİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiC. Sen. ÜyesiIX. İnönü25.06.1962-10.10.1962
İçişleri BakanlığıHıfzı Oğuz BekataAnkaraAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiCHPIX. İnönü18.10.1962-08.10.1963
İçişleri Bakanlığıİlyas SeçkinAyaşSiyasal Bilgiler ve Ankara Hukuk Fak.CHPIX. İnönü22.10.1963-25.12.1963
İçişleri BakanlığıOrhan ÖztrakTekirdağAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiCHPX. İnönü25.12.1963-20.02.1965
İçişleri Bakanlığıİsmail Hakkı AkdoğanYozgatAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiMPÜrgüplü20.02.1965-31.07.1965
İçişleri Bakanlığıİzzet Gener---Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiC. Sen. ÜyesiÜrgüplü31.07.1965-27.10.1965
İçişleri BakanlığıMehmet Faruk SükanKaramanİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiAPI. Demirel27.10.1965-01.08.1969
İçişleri BakanlığıSalih Ragıp ÜnerNevşehirİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiC. Sen. ÜyesiI. Demirel01.08.1969-03.11.1969
İçişleri BakanlığıHaldun MenteşeoğluYangıİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiC. Sen. ÜyesiII. Demirel03.11.1969-06.03.1970
İçişleri BakanlığıHaldun MenteşeoğluYangıİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiC. Sen. ÜyesiIII. Demirel06.03.1970-26.03.1971
İçişleri BakanlığıHamdi ÖmeroğluRize Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiTBMM DışındanI. Erim26.03.1971-11.12.1971
İçişleri BakanlığıFerit KubatDiyarbakırİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiTBMM DışındanII. Erim11.12.1971-22.05.1972
İçişleri BakanlığıFerit KubatDiyarbakırİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiTBMM DışındanMelen22.05.1972-15.04.1973
İçişleri BakanlığıMukadder ÖztekinNiğdeSiyasal Bilgiler OkuluC. Sen. ÜyesiTalu15.04.1973-26.01.1974
İçişleri BakanlığıOğuzhan AsiltürkMalatyaİstanbul Teknik Ü. İnşaat FakültesiMSPI. Ecevit26.01.1974-17.11.1974
İçişleri BakanlığıMukadder ÖztekinNiğdeSiyasal Bilgiler OkuluC. Sen. ÜyesiIrmak17.11.1974-31.03.1975
İçişleri BakanlığıOğuzhan AsiltürkMalatyaİstanbul Teknik Ü. İnşaat FakültesiMSPIV. Demirel31.03.1975-11.04.1977
İçişleri BakanlığıAhmet Sabahattin ÖzbekErzincanAnkara Üniversitesi Ziraat FakültesiC. Sen. ÜyesiIV. Demirel11.04.1977-21.06.1977
İçişleri BakanlığıMustafa Necdet UğurÇorumSiyasal Bilgiler FakültesiCHPII. Ecevit21.06.1977-21.07.1977
İçişleri BakanlığıKorkut ÖzalMalatyaİstanbul Teknik Ü. İnşaat FakültesiMSPV. Demirel21.07.1977-05.01.1978
İçişleri Bakanlığıİrfan ÖzaydınlıAydınHarp Okulu ve Harp AkademisiCHPIII. Ecevit05.01.1978-02.01.1979
İçişleri BakanlığıHasan Fehmi GüneşSakaryaAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiCHPIII. Ecevit16.01.1979-05.10.1979
İçişleri BakanlığıVecdi İlhanKastamonuEczacılık FakültesiCHPIII. Ecevit08.10.1979-12.11.1979
İçişleri BakanlığıMustafa GülcügilIspartaİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiC. Sen. ÜyesiVI. Demirel12.11.1979-21.07.1980
İçişleri BakanlığıOrhan ErenAnkaraAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiAPVI. Demirel04.08.1980-12.09.1980
İçişleri BakanlığıSelahattin ÇetinerÇanakkaleHarp Okulu---Ulusu20.09.1980-13.12.1983
İçişleri BakanlığıAli TanrıyarKavalaİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiANAPI. Özal13.12.1983-26.10.1984
İçişleri BakanlığıYıldırım AkbulutErzincanİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiANAPI. Özal26.10.1984-16.09.1987
İçişleri BakanlığıAhmet Selçukİzmirİstanbul Teknik Ü. Makine FakültesiTBMM DışındanI. Özal16.09.1987-21.12.1987
İçişleri BakanlığıMustafa KalemliKütahyaAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiANAPII. Özal21.12.1987-30.03.1989
İçişleri BakanlığıAbdülkadir AksuDiyarbakırAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak.ANAPII. Özal30.03.1989-09.11.1989
İçişleri BakanlığıAbdülkadir AksuDiyarbakırAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak.ANAPAkbulut09.11.1989-23.06.1991
İçişleri BakanlığıMustafa KalemliKütahyaAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiANAPI. Yılmaz23.06.1991-26.08.1991
İçişleri BakanlığıSabahattin ÇakmakoğluKayseriAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiTBMM DışındanI. Yılmaz29.08.1991-20.11.1991
İçişleri Bakanlığıİsmet Abdullah SezginAydınİzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret OkuluDYPVII. Demirel20.11.1991-16.05.1993
İçişleri BakanlığıBeytullah Mehmet GazioğluBursaİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPI. Çiller25.06.1993-24.10.1993
İçişleri BakanlığıNahit MenteşeMilasİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPI. Çiller24.10.1993-05.10.1995
İçişleri BakanlığıNahit MenteşeMilasİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPII. Çiller05.10.1995-30.10.1995
İçişleri BakanlığıNahit MenteşeMilasİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiDYPIII. Çiller30.10.1995-31.10.1995
İçişleri BakanlığıTeoman ÜnüsanİstanbulAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiTBMM DışındanIII. Çiller31.10.1995-06.03.1996
İçişleri BakanlığıÜlkü Gökalp GüneyBayburtAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiANAPII. Yılmaz06.03.1996-28.06.1996
İçişleri BakanlığıMehmet AğarAnkaraAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiDYPErbakan28.06.1996-08.11.1996
İçişleri BakanlığıMeral Akşenerİzmitİstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih B.DYPErbakan08.11.1996-30.06.1997
İçişleri BakanlığıMurat BaşesgioğluKastamonuİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiANAPIII. Yılmaz30.06.1996-04.08.1998
İçişleri BakanlığıKutlu AktaşAdanaAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiTBMM DışındanIII. Yılmaz04.08.1998-11.01.1999
İçişleri BakanlığıCahit BayarSivasAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiTBMM DışındanIV. Ecevit11.01.1999-28.05.1999
İçişleri BakanlığıSadettin TantanAdapazarıPolis EnstitüsüANAPV. Ecevit28.05.1999-05.06.2001
İçişleri BakanlığıRüştü Kazım Yücelenİçelİstanbul Üniversitesi İktisat FakültesiANAPV. Ecevit05.06.2001-05.08.2002
İçişleri BakanlığıMuzaffer EcemişNiğdeAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiTBMM DışındanV. Ecevit05.08.2002-18.11.2002
İçişleri BakanlığıAbdülkadir AksuDiyarbakırAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiAK PartiGül18.11.2002-14.03.2003
İçişleri BakanlığıAbdülkadir AksuDiyarbakırAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiAK PartiI. Erdoğan14.03.2003-07.05.2007
İçişleri BakanlığıOsman GüneşYozgatAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiTBMM DışındanI. Erdoğan07.05.2007-29.08.2007
İçişleri BakanlığıBeşir AtalayKırıkkaleAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiAK PartiII. Erdoğan29.08.2007-08.03.2011
İçişleri BakanlığıOsman GüneşYozgatAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiTBMM DışındanII. Erdoğan08.03.2011-06.07.2011
İçişleri Bakanlığıİdris Naim ŞahinOrduİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAK PartiIII. Erdoğan06.07.2011– 24.01.2013
İçişleri BakanlığıMuammer GülerMardinAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiAK PartiIII. Erdoğan24.01.2013– 25.12.2013
İçişleri BakanlığıEfkan AlaErzurumİstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi B.TBMM DışındanIII. Erdoğan25.12.2013-
29.08.2014
İçişleri BakanlığıEfkan AlaErzurumİstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi B.TBMM DışındanI. Davutoğlu29.08.2014-
07.03.2015
İçişleri BakanlığıSebahattin ÖztürkTrabzonİstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi B.TBMM DışındanI. Davutoğlu07.03.2015-
28.08.2015
İçişleri BakanlığıSelami AltınokErzurumİstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi B.TBMM DışındanII. Davutoğlu28.08.2015-
24.11.2015
İçişleri BakanlığıEfkan AlaErzurumİstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi B.AK PartiIII. Davutoğlu24.11.2015-
24.05.2016
İçişleri BakanlığıEfkan AlaErzurumİstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi B.AK PartiYıldırım24.05.2016-
31.08.2016
İçişleri BakanlığıSüleyman Soyluİstanbulİstanbul Üniversitesi İşletme FakültesiAK PartiYıldırım31.08.2016-
09.07.2018
İçişleri BakanlığıSüleyman Soyluİstanbulİstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi---I. Erdoğan C. Kabinesi09.07.2018-
03.06.2023
İçişleri BakanlığıAli YerlikayaKonyaİstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi---II. Erdoğan C. Kabinesi03.06.2023
---

Kaynakça

https://www.icisleri.gov.tr/icisleri-bakanligi-tarihcesi Erişim: 30. 11. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_4.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_5.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_6.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_8.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_9.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_10.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/dahiliye-nezareti Erişim: 04. 12. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/kethuda Erişim: 04. 12. 2020
https://www.egm.gov.tr/tarihce Erişim: 04. 12. 2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir