İhsan Oktay Anar Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları

İhsan Oktay Anar Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları

İhsan Oktay Anar, yazar, öğretim üyesi.

21 Kasım 1960 tarihinde Yozgat’ta doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İlk ve ortaokulu İstanbul’da okumuştur. 1974 yılında İzmir’e yerleşmişler ve Karşıyaka Erkek Lisesi’ne kayıt olmuştur. Okula gitme yerine zamanını kütüphanede geçirdiği için devamsızlıktan okuldan atılmıştır. Lise eğitimini Akşam Sanat Lisesi’nde tamamlamıştır.

1984 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı bölümde 1989 yılında “Sokrates Öncesi Felsefede Varlık Sorunu”  konulu tezi ile yüksek lisansını, 1994 yılında ise “Antik Yunan Felsefesinde Zaman Kavramı” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Çalışma Hayatı

Çalışma hayatına lise yıllarında atılmıştır. Yağlı boya resimleri yapmayı çok sevdiği için üniversite yaşamına kadar tabela boyacılığı severek yaptığı bir iş olmuştur. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görevde bulunmuştur. Ege Üniversitesi’nde uzun süre yardımcı doçent olarak çalışmış, 2011 yılında emekliye ayrılmıştır. Antik Yunan Felsefesi, Sokrates, Platon, Aristo dönemleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Edebiyatçılar Derneği ve PEN Yazarlar Derneği üyeliği bulunmaktadır.

Edebi Kişiliği

İhsan Oktay Anar, romanlarında tarih, felsefe ve tasavvuftan yararlanmıştır. Felsefe alanında öğretim üyesi olması romanlarına felsefi bir zemin oluşturmuştur. Türk edebiyatında postmodern akımının ve felsefi roman anlayışının önemli yazarlarından biridir.

Eşi ve Çocukları

1999 yılında Özlem Hanım ile evlenmiştir.

Ödülleri

  • Erdal Öz Edebiyat Ödülü (2009)

Romanları

  • Puslu Kıtalar Atlası (1995)
  • Kitab-ül Hiyel (1996)
  • Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri (1998)
  • Amat (2005)
  • Suskunlar (2007)
  • Yedinci Gün (2012)
  • Galiz Kahraman (2014)

Kaynakça

https://docplayer.biz.tr/108066942-Ihsan-oktay-anar-hayati-eserleri-sanati.html Erişim: 25. 05. 2021
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9146/219186.pdf?sequence=1 HYPERLINK “http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9146/219186.pdf?sequence=1&isAllowed=y”& HYPERLINK “http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9146/219186.pdf?sequence=1&isAllowed=y”isAllowed=y Erişim: 25. 05. 2021
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/3582/1/10298212.pdf Erişim: 25. 05. 2021
https://www.academia.edu/13638725/%C4%B0hsan_Oktay_Anar%C4%B1n_Romanlar%C4%B1nda_Mek%C3%A2n_Unsuru Erişim: 25. 05. 2021
https://www.academia.edu/11658551/%C4%B0HSAN_OKTAY_ANARIN_YED%C4%B0NC%C4%B0_G%C3%9CN_ADLI_ROMANININ_MET%C4%B0NLERARASILIK_BA%C4%9ELAMINDA_%C4%B0NCELENMES%C4%B0 Erişim: 25. 05. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/anar-ihsan-oktay Erişim: 25. 05. 2021
https://www.researchgate.net/publication/332548443_IHSAN_OKTAY_ANAR’IN_ROMANLARINDA_SOZLU_GELENEGIN_DILE_YANSIMASI Erişim: 25. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1058890 Erişim: 25. 05. 2021
https://www.idefix.com/yazar/ Erişim: 25. 05. 2021
https://www.kitapyurdu.com/yazar/ Erişim: 25. 05. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir