II. İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) – 2. TBMM Hükümeti

II. İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) – 2. TBMM Hükümeti

2. TBMM Hükümeti,

20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilât-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun 9. Maddesi, İcra Vekilleri Heyeti’nin başkanını kendi içinden seçmesine olanak sağladı. İlgili düzenleme ile 24 Ocak 1921 tarihinde Mustafa Fevzi Çakmak İcra Vekilleri Heyeti Başkanı seçildi.

II. İcra Vekilleri Heyeti, Meclis’e program sunmadı. Üyeler için ayrı bir seçim yapılmadı.

II. İcra Vekilleri Heyeti – 2. TBMM Hükümeti (24 Ocak 1921 – 19 Mayıs 1921)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
İcra Vekilleri Heyeti ReisiMustafa Fevzi ÇakmakKozan
Umuru Şeriye VekiliMustafa Fehmi Efendi (Gerçeker)Bursa
Dahiliye Umuru VekiliRefet Bey (Bele)İzmir
Dahiliye Umuru Vekili (21 Nisan 1921 – 16 Mayıs 1921)Ata Bey Niğde
Adliye VekiliCelalettin Arif Bey Erzurum
Adliye Vekili (30 Ocak 1921 – 16 Mayıs 1921)Yusuf Kemal Tengirşenk Kastamonu
Nafia VekiliÖmer Lütfi Bey (Argeşo)Amasya
Hariciye VekiliBekir Sami Bey (Kunduh)Amasya
Hariciye Vekili (16 Mayıs 1921– 16 Mayıs 1921)Yusuf Kemal Bey (Tengirşek)Kastamonu
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye VekiliAbdülhak Adnan Bey (Adıvar)İstanbul
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili (10 Mart 1921 – 16 Mayıs 1921)İbrahim Refik Bey (Saydam)Bayazıt
İktisat VekiliYusuf Kemal Bey (Tengirşenk)Kastamonu
İktisat Vekili (27 Şubat 1921 – 16 Mayıs 1921)Mahmut Celal BayarSaruhan
Müdafaa-i Milliye VekiliMustafa Fevzi ÇakmakKozan
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye VekiliMustafa İsmet İnönüEdirne
Maliye VekiliAhmet Ferit Bey (Tek)İstanbul
Maarif VekiliHamdullah Suphi Tanrıöver Antalya

6 Mayıs 1921 tarihinde Muvazene-i Maliye Encümeni (Bütçe Komisyonu) üyeleri istifa etti. Bu neden ile bütçe hazırlanamadı. İcra Vekilleri Heyeti görevden çekildi. II. İcra Vekilleri Heyeti, 19 Mayıs 1921 tarihinde sona erdi. II. İcra Vekilleri Heyeti, 115 gün görev yaptı.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=353872&/T%C3%BCrkiye-B%C3%BCy%C3%BCk-Millet-Meclisi-H%C3%BCk%C3%BCmeti-(23-Nisan-1920-30-Ekim-1923)-/-Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Yavuz-Aslan-Erişim 23. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: