İlker Tuncay Kimdir?

İlker Tuncay Kimdir?

İlker Tuncay, bakan, milletvekili, siyasetçi, asker, iktisatçı.

1945 yılında Çankırı’da doğdu.

Eğitim Hayatı

İlker Tuncay, Kara Harp Okulu ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı.

Çalışma Hayatı

Pilot subay, öğretmen olarak çalıştı. Millî İstihbarat Teşkilatı Şube Müdürü, Başbakanlık Plan ve Prensipler Daire Başkanı olarak görevde bulundu.

Siyasi Hayatı

6 Kasım 1983 (17. Dönem) ve 29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) Çankırı Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz’ın 23 Haziran 1991 tarihinde kurmuş olduğu 48. Hükümet’te (I. Yılmaz Hükümeti) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı olarak atandı.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi Çankırı Milletvekili, 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde ise Anavatan Partisi Ankara Milletvekili seçildi.

Eşi ve Çocukları

Evlidir.

İngilizce bilmektedir.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=20&p_sicil=3925 Erişim: 27.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt3.pdf Erişim: 27.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_8.pdf Erişim: 27.11.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 27.11.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir