Işın Çelebi Kimdir?

Işın Çelebi Kimdir?

Işın Çelebi, bakan, milletvekili, siyasetçi, mühendis, ekonomist.

15 Ekim 1950 tarihinde Karaman’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Ekonomi” alanında doktorasını tamamladı.

Çalışma Hayatı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Uzmanlığı, Grup Başkanlığı, METAŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Siyasi Hayatı

29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal’ın kurmuş olduğu 46. Hükümet’te 30 Mart 1989 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Devlet Bakanı oldu. Yıldırım Akbulut’un 9 Kasım 1989 tarihinde kurmuş olduğu 47.Hükümet’te Devlet Bakanlığı görevi devam ettirildi.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) ve 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz’ın 30 Haziran 1997 tarihinde kurmuş olduğu 55. Hükümet’te Devlet Bakanı olarak atandı. 

18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde dördüncü defa Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuğu bulunmaktadır.

İngilizce bilmektedir.

Kitapları

  • 50 Soruda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (2019)
  • Dünyanın Şu Haline Bak (2018)
  • Türkiye’nin Dönüşüm Yılları Yeniden Öğrenme Zamanı (2013)
  • Ne Olacak, Ne Yapmalıyız? (2001)
  • Yeni bir Düzen Anlayışı Özelleştirme (1995)
  • Siyasette Kilitlenme ve Çözüm (1995)
  • Dışa Açık Büyüme ve Türkiye (1991)

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=21&p_sicil=4348 Erişim: 13.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt3.pdf Erişim: 13.11.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 13.11.2019
http://www.cpaturk.com.tr/TR/Team/DocDr-Isin-Celebi/60995437188103865709 Erişim: 13.11.2019
https://www.kitapyurdu.com/yazar/isin-celebi/787.html Erişim: 13.11.2019
https://www.kitapyurdu.com/kitap/turkiyenin-donusum-yillari-amp-yeniden-ogrenme-zamani/287484.html Erişim: 13.11.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir