İsmail Hakkı Akdoğan Kimdir?

İsmail Hakkı Akdoğan Kimdir?

İsmail Hakkı Akdoğan, bakan, milletvekili, siyasetçi, hukukçu.

1919 yılında Yozgat’ta doğdu.

Eğitim Hayatı

İsmail Hakkı Akdoğan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

İzmir PTT Memuru, Maliye Vekâleti Hazine Umûm Müdürlüğü Memuru, T.C. Devlet Demiryolları Umûm Müdürlüğü Muhasebe Dairesi Memuru, Kalem Amiri ve Müfettiş Muavini olarak görevlerde bulundu. Serbest avukat olarak çalıştı.

Siyasi Hayatı

15 Ekim 1961 (12. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) Yozgat Milletvekili, 10 Ekim 1965 (13. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Millet Partisi (MP) Yozgat Milletvekili, 12 Ekim 1969 (14. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde ise Adalet Partisi (AP) Yozgat Milletvekili seçildi.

Suat Hayri Ürgüplü’nün 20 Şubat 1965 tarihinde kurmuş olduğu 29. Hükümet’te İçişleri Bakanı olarak atandı. 29. Hükümet’te, 28 Ağustos 1965 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde ise Turizm ve Tanıtma Bakanı oldu.

Eşi ve Çocukları

Evli ve beş çocuk babasıydı

Az düzey Fransızca biliyordu.

Ölümü

2 Mart 1994 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 27.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim: 27.12.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 27.12.2019
https://www.icisleri.gov.tr/icisleri-bakanligi-tarihcesi Erişim: 27.12.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.