İsmail Hakkı Uzunçarşılı Kimdir? Nereli, Eşi, Kitapları

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Kimdir? Nereli, Eşi, Kitapları

İsmail Hakkı Uzunçarşılı (İsmail Hakkı Bey), milletvekili, edebiyatçı, tarihçi, öğretim üyesi (Ordinaryüs Prof. Dr.).

23 Ağustos 1888 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

1912 yılında İstanbul Dârü’l-Fünun Edebiyat Şubesi’nden mezun olmuştur. Fransızca, Farsça ve Arapça öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Kütahya, Trabzon ve Kastamonu Lisesi Öğretmeni, Kütahya ve Balıkesir Lisesi Müdürü, Balıkesir Maarif Müdürü, Maarif Vekâleti Genel Müfettişi ve İlköğretim Genel Müdürü, İstanbul Dârü’l-Fünun Edebiyat Şubesi Tarih Öğretmeni, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Üyesi olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

2 Eylül 1927 (3. Dönem), 25 Nisan 1931 (4. Dönem), 8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Balıkesir Milletvekili seçilmiştir.

3. Dönem’de Maarif, 3. ve 4. Dönem’de Divân-ı Muhasebat Encümeni Reisi, 7. Dönem’de ise Meclis Kitaplığı Komisyonu Başkanı olarak görevler üstlenmiştir.

Kitapları

 • Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri 
 • Anadolu Türk Tarihi Tedkikatından Sivas Şehri 
 • Çandarlı Vezir Ailesi
 • Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi Hatıratı: Hürriyet Kahramanı
 • Kapukulu Ocakları
 • Karesi Meşahiri: Edib ve Şairler, Ricâl-i Devlet Faslı 
 • Karesi Vilâyeti Tarihçesi 
 • Kütahya Şehri 
 • Mekke-i Mükerreme Emirleri 
 • Midhat Paşa ve Taif Mahkûmları 
 • Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi 
 • Meşhur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılık Oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa 
 • Midhat ve Rüştü Paşaların Tevkiflerine Dair Vesikalar 
 • Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal
 • Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı
 • Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı
 • Osmanlı Hanedanı Üstüne İncelemeler
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Tarihinden Portreler Seçme Makaleler
 • Sivas Şehri

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Ölümü

10 Ekim 1977 tarihinde vefat etmiştir. Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 20. 10. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 20. 10. 2022
https://islamansiklopedisi.org.tr/uzuncarsili-ismail-hakki Erişim: 20. 10. 2022
https://www.kitapyurdu.com/yazar/ord-prof-ismail-hakki-uzuncarsili/2905.html Erişim: 20. 10. 2022
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&yazar=ismail+hakki+uzuncarsili Erişim: 20. 10. 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir