İsmet Attila Kimdir?

İsmet Attila Kimdir?

İsmet Attila, bakan, milletvekili, devlet adamı, siyasetçi, sosyal hizmet uzmanı.

1940 yılında Afyonkarahisar’da doğdu.

Eğitim Hayatı

İsmet Attila, ilk ve ortaokulu Afyonkarahisar’da tamamladı. Sosyal Hizmetler Akademisi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Mütehassıslığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Siyasi Hayatı

20 Ekim 1991 (19. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi (DYP) Afyon Milletvekili seçildi. Tansu Çiller’in 25 Haziran 1993 tarihinde kurmuş olduğu 50. Hükümet’te (I. Çiller Hükümeti) ve 5 Ekim 1995 tarihinde kurmuş olduğu 51. Hükümet’te (II. Çiller Hükümeti) Maliye ve Gümrük Bakanı oldu. Bakanlık görevini Sümer Oral’dan devraldı.

Tansu Çiller’in 30 Ekim 1995 tarihinde kurmuş olduğu 52. Hükümet’te (III. Çiller Hükümeti) Maliye Bakanlığı görevi devam ettirildi. 6 Mart 1996 tarihine kadar Maliye Bakanlığı görevini sürdürdü. Bakanlık görevini Lütfullah Kayalar’a devretti. 

24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden Doğru Yol Partisi (DYP) Afyon Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz’ın 6 Mart 1996 tarihinde kurmuş olduğu 53. Hükümet’te (II. Yılmaz Hükümeti) Tarım ve Köyişleri Bakanı oldu. Bakanlık görevini Nafiz Kurt’tan devraldı. 28 Haziran 1996 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığını sürdürdü. Bakanlık görevini Musa Demirci’ye devretti.

18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde üçüncü defa Doğru Yol Partisi (DYP) Afyon Milletvekili seçildi.

Eşi ve Çocukları

Evlidir.

Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=20&p_sicil=4465 Erişim: 18.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt3.pdf Erişim: 18.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_9.pdf Erişim: 18.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/koalisyon_hukumetleri/koalisyon_hukumetleri_cilt_birlestirilmis.pdf Erişim: 18.11.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 18.11.2019
https://www.hmb.gov.tr/maliye-bakanlari Erişim: 18.11.2019
https://www.tarimorman.gov.tr/sayfalar/tarimeskibakanlarimiz.aspx?ogeid=4 Erişim: 18.11.2019
https://www.afyon.bel.tr/icerikdetay/94/498/ismet-attila.aspx Erişim: 18.11.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir