İsmet Kaya Erdem Kimdir?

İsmet Kaya Erdem Kimdir?

İsmet Kaya Erdem, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, öğretim üyesi, ekonomist. 

1928 yılında Safranbolu’da doğdu.

Eğitim Hayatı

İsmet Kaya Erdem, İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

1952 yılında Türkiye Şeker Fabrikalarında göreve başladı. 1960 – 1966 yılları arasında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde profesör yetkisi ile öğretim üyeliği görevinde bulundu. 1966 yılında üç yıl süre ile Londra Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği görevine atandı. 1969 – 1973 yıllarında Hazine Genel Müdürü Baş Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

1973 – 1977 yılları arasında Londra Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Baş Müsteşarlığı görevinde bulundu. 1977 yılında Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü, 1977 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü oldu. 1978 – 1980 yılları arasında Hazine Genel Müdürlüğü Milletlerarası İktisadi İşbirliği Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Siyasi Hayatı

Saim Bülend Ulusu’nun 21 Eylül 1980 tarihinde kurmuş olduğu 44. Hükümet’te Maliye Bakanı olarak atandı. 14 Temmuz 1982 tarihine kadar Maliye Bakanlığı görevini sürdürdü.

6 Kasım 1983 (17. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal’ın 13 Aralık 1983 tarihinde kurmuş olduğu 45. Hükümet’te (I. Özal Hükümeti) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak atandı.

29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal’ın 21 Aralık 1987 tarihinde kurmuş olduğu 46. Hükümet’te (II. Özal Hükümeti) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevi devam ettirildi. 21 Kasım 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 20 Ekim 1991 tarihine kadar Meclis Başkanlığı görevini sürdürdü.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) ve 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.

Kitapları

  • Demokrasinin İlk 50 Yılı: 12 Seçim, 37 Hükümet, 4 Darbe 

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=20&p_sicil=4038 Erişim: 27.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt3.pdf Erişim: 27.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf Erişim: 27.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_8.pdf Erişim: 27.11.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 27.11.2019
https://www.hmb.gov.tr/maliye-bakanlari Erişim: 27.11.2019
https://www.nadirkitap.com/demokrasinin-ilk-50-yili-12-secim-37-hukumet-4-darbe-kaya-erdem-kitap8996462.html Erişim: 27.11.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir