IV. İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) – 4. TBMM Hükümeti

IV. İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) – 4. TBMM Hükümeti

IV. İcra Vekilleri Heyeti, 12 Temmuz 1922 tarihinde Hüseyin Rauf Orbay Reisliği’nde kuruldu.

IV. İcra Vekilleri Heyeti – (12 Temmuz 1922 – 4 Ağustos 1923)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
İcra Vekilleri Heyeti ReisiHüseyin Rauf Bey (Orbay)Sivas
Şeriye VekiliAbdullah Azmi Bey (Torun)Eskişehir
Şeriye Vekili (6 Kasım 1922 – 14 Nisan 1922)Mehmet Vehbi Efendi (Çelik)Konya
Şeriye Vekili (15 Nisan 1923 – 4 Ağustos 1923)Musa Kâzım Efendi (Göksu)Konya
Müdafaa-i Milliye VekiliKazım Fikri Paşa (Özalp)Karesi
Adliye VekiliCelalettin Arif Bey Erzurum
Adliye Vekili (16 Ağustos 1922 – 4 Ağustos 1923)Rıfat BeyKayseri
Dahiliye Vekiliİsmail Safa Bey (Özler)Mersin
Dahiliye Vekili (5 Ekim 1922 – 4 Ağustos 1923)Ali Fethi Bey (Okyar)İstanbul
Hariciye VekiliYusuf Kemal TengirşenkKastamonu
Hariciye Vekili (26 Ekim 1922 – 4 Ağustos 1923)Mustafa İsmet Paşa (İnönü)Edirne
Maliye VekiliHasan Fehmi Bey (Ataç)Gümüşhane
Maarif VekiliMehmet Vehbi Bey (Bolak)Karesi
Maarif Vekili (6 Kasım 1922 – 4 Ağustos 1923)İsmail Safa Bey (Özler)Mersin
Nafia VekiliFeyzi Bey (Pirinçzade) Diyarbakır
Nafia Vekili (9 Eylül 1922 – 4 Ağustos 1923)Reşat Bey (Kayalı)Saruhan
İktisat VekiliMahmut Esat Bey (Bozkurt)İzmir
Sıhhat ve Muavenet İçtimaiyat VekiliFuat Bey (Umay) Bolu
Sıhhat ve Muavenet İçtimaiyat Vekili (25 Eylül 1922 – 4 Ağustos 1923)Rıza Nur BeySinop
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye ReisiMustafa Fevzi Paşa (Çakmak)Kozan

Bu dönemde, Saltanat kaldırıldı. Lozan Anlaşması imzalandı. Büyük Millet Meclisi yenilendi. Hüseyin Rauf Orbay ile Mustafa Kemal Atatürk arasında önemli görüş ayrılıkları yaşandı. IV. İcra Vekilleri Heyeti, 4 Ağustos 1923 tarihinde sona erdi. IV. İcra Vekilleri Heyeti, 388 gün görev yaptı.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdfErişim 23. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://www.saglik.gov.tr/TR,11490/bakanlarimiz.htmlErişim 23. 10. 2019
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=353872&/T%C3%BCrkiye-B%C3%BCy%C3%BCk-Millet-Meclisi-H%C3%BCk%C3%BCmeti-(23-Nisan-1920-30-Ekim-1923)-/-Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Yavuz-Aslan-Erişim 23. 10. 2019
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26035 Erişim 23. 10. 2019
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/30946/001516818006.pdf?sequence=1Erişim 23. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: