Kamil Miras Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Kamil Miras Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Kamil Miras (Kamil Bey), milletvekili, müderris, yazar.

1875 yılında Afyonkarahisar’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İptidai ve rüştiyeyi Afyonkarahisar’da bitirmiştir. Darü’l-Fünun-ı Şahane’nin Ulum-i Aliye-i Diniyye Şubesi’nden (İlahiyat Fakültesi) mezun olmuştur. Medrese öğrenimi görmüştür. Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

1907 yılında Beyazıt Camii’nde ders vermeye başlamıştır. 1910 yılında Darülfünun-ı Şahane Ulum-i Aliye-i Diniyye Şubesi’nde “İslâm Dini Tarihi” Müderrisliğine atanmıştır. 1917 – 1919 yıllar arasında Süleymaniye Medresesi Fıkıh Tarihi Müderrisi olarak görev yapmıştır.

Sahn-ı Seman Medresesi, Süleymaniye Medresesi ve Medresetü’l-irşad’da dersler okutmuştur. 25 Haziran 1940 – 24 Nisan 1943 tarihleri arasında Diyanet İşleri Riyaseti Müşavere Heyeti Azalığı (Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliği) görevinde bulunmuştur. 24 Nisan 1943 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 1., 2. ve 3. Dönem’de Karahisar-ı Sahip Mebusu olarak görev yapmıştır. 2. Dönem’de Büyük Millet Meclisi’ne Afyonkarahisar Milletvekili olarak katılmıştır.

Kitapları

  • Ahlâk-ı Şer’iyye Dersleri 
  • Kur’an ve Tefsir Tarihi
  • Ramazan Musahabeleri
  • Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi
  • Tarih-i İlm-i Fıkıh

Eşi ve Çocukları

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Ölümü

30 Nisan 1957 tarihinde Anadoluhisarı’nda bulunan evinde vefat etmiştir. Kandilli Kabristanı’nda toprağa verilmiştir.

Kaynakça

TBMM ALBUM Erişim: 28. 04. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 28. 04. 2022
https://islamansiklopedisi.org.tr/miras-kamil Erişim: 28. 04. 2022
https://www.afyon.bel.tr/icerikdetay/94/115/prof–kamil-miras.aspx Erişim: 28. 04. 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.