Kasım Rıfat Gülek Kimdir?

Kasım Rıfat Gülek Kimdir?

Kasım Rıfat Gülek, bakan, milletvekili, siyasetçi, iktisatçı, bankacı, maliyeci.

1905 yılında Adana’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Kasım Rıfat Gülek, Paris Siyasi İlimler Okulu ve Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Newyork Colombia Üniversitesi İçtimai İlimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde doktora yaptı. İngiltere London School of Economics ile Cambridge Üniversitesi’nde Finans Eğitimi gördü. Berlin Üniversitesi’nde Hukuk alanında doktora yaptı.

Çalışma Hayatı

Amerika Merkez Bankası ve Newyork’ta Chash National Bank Memuru, İktisat Vekâleti İş ve İşçiler Bürosu Müdürü, Atlantik Enstitüsü Guvernörü, Yeni Tanin Doğu Akdeniz Kalkınma Enstitüsü 2. Başkanı olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

6. Dönem ara seçimlerde Bilecik Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili, 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde ise Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan Milletvekili seçildi. 7 ve 8. Dönemde Ticaret Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Hasan Hüsnü Saka’nın 10 Eylül 1947 tarihinde kurmuş olduğu 16. Hükümet’te (I. Saka Hükümeti) Bayındırlık Bakanı, Hasan Hüsnü Saka’nın 10 Haziran 1948 tarihinde kurmuş olduğu 17. Hükümet’te (II. Saka Hükümeti) Ulaştırma Bakanı olarak atandı.

27 Ekim 1957 (11. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili seçildi. 6 Ocak 1961 – 15 Ekim 1961 tarihleri arasında Kurucu Meclis Adana İli Temsilcisi olarak görev yaptı.

15 Ekim 1961 (12. Dönem) ve 10 Ekim 1965 (13. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili seçildi. 13 Kasım 1969 – 10 Ekim 1971 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye olarak görev yaptı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Farsça, Rusça ve Korece biliyordu.

Ölümü

19 Ocak 1996 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt4/Cilt4.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 13.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: