Kaygusuz Abdal Kimdir? Eserleri, Şiirleri, Hayatı

Kaygusuz Abdal Kimdir? Eserleri, Şiirleri, Hayatı

Kaygusuz Abdal, Alevi-Bektaşi edebiyatının kurucusu, mutasavvıf, şair.

Alanya’da doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. XIV. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklarda 1341 yılında doğduğu belirtilmektedir. Asıl adı, Alâaddin Gaybî’dir. Kaygusuz mahlasıdır. Babası Alanya Sancağı Beyi Hüsameddin Mahmud’dur.

Eğitimi ve Hayatı

İyi bir tahsil görmüştür. Yaşadığı yüzyılın geçerli ilimlerini öğrenmiştir. Aynı zamanda pehlivan, silahşor ve avcıdır. Şeyh Abdal Musa’ya mürit olmuştur. Rivayete göre Abdal Musa Tekkesi’nde kırk yıl kalmış, sonrasında piri tarafından Mısır’a şeyh olarak gönderilmiştir. Mısır, Bağdat, Şam, Mekke ve Medine’ye seyahatlerde bulunmuştur. Hac farizasını yerine getirmiştir. Ayrıca kaynaklarda Edirne, Filibe ve Manastır’a da yolculuk yaptığı belirtilmektedir.

Ölümü

Kaygusuz Abdal’ın ölüm tarihi, nerede öldüğü ve mezarının nerede olduğu da tam olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda 1444 tarihinde vefat ettiği iddia edilmektedir. Mezarının Mısır’da Mukattam Dağı’nda bir mağarada veya Elmalı’nın Tekke Köyü’nde bulunan Abdal Musa Türbesi’nde defnedildiği rivayet edilmektedir.

Eserleri

 • Divan
 • Gülistan
 • Mesnevi Baba Kaygusuz
 • Mesnevi Sani
 • Mesnevi Salis
 • Budalanâme
 • Gevhernâme
 • Minbernâme
 • Saraynâme
 • Vücud-nâme
 • Dilgüşa
 • Kitab-ı Miglate

Kaynakça

https://emagaza-tdk.ayk.gov.tr/assets/ebook/1855.pdf Erişim: 22. 05. 2021
https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4358/TEZ%20-%20PDF.pdf?sequence=2 HYPERLINK “https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4358/TEZ%20-%20PDF.pdf?sequence=2&isAllowed=y”& HYPERLINK “https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4358/TEZ%20-%20PDF.pdf?sequence=2&isAllowed=y”isAllowed=y Erişim: 22. 05. 2021
https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/90180/T08488.pdf?sequence=1 Erişim: 22. 05. 2021
https://www.academia.edu/11829630/Mesnev%C3%AE_i_Baba_Kaygusuz Erişim: 22. 05. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/kaygusuz-abdal Erişim: 22. 05. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kaygusuz-abdal-alaeddin-gaybi Erişim: 22. 05. 2021
http://dedekorkutdergisi.com/Makaleler/1739399314_Uzun,%20Mehmet%20Fatih.pdf Erişim: 22. 05. 2021
https://docplayer.biz.tr/16270629-Kaygusuz-abdal-yasadigi-cag-ve-yasami.html Erişim: 22. 05. 2021
http://isamveri.org/pdfdrg/D03416/2018_61/2018_61_TEBEROF.pdf Erişim: 22. 05. 2021
http://isamveri.org/pdfdrg/D194488/2010/2010_GUZELA3.pdf Erişim: 22. 05. 2021
https://www.researchgate.net/publication/294580401_KAYGUSUZ_ABDAL’IN_ELIFNAMESI Erişim: 22. 05. 2021
http://aleviocaklari.de/wp-content/uploads/2014/05/Kaygusuz-Abdal.pdf Erişim: 22. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/112827 Erişim: 22. 05. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir