Kemalettin Kamu Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Hayatı

Kemalettin Kamu Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Hayatı

Kemalettin Kamu, şair, yazar, bürokrat, milletvekili.

15 Eylül 1901 tarihinde, Bayburt’ta doğmuştur. Babası Osman Nuri Bey, annesi ise Hayriye Hanım’dır. Babası, Erzurum’un köklü ailelerinden olan Kılcızâdelerdendir

Eğitim Hayatı

Erzurum İdadisi ve Refahiye Rüştiyesi’nde öğrenim görmüştür. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur. 1933 yılında, ajans temsilcisi olarak Paris’e gitmiş ve Siyasal Bilgiler Okulu’nda (Paris Ulûmu Siyasiye Mektebi) yüksek öğrenim görmüştür. Farsça ve Fransızca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Kemalettin Kamu, Ankara’da Matbuat Umum Müdürlüğü’nde ajans memuru olarak göreve başlamıştır. 1926-1933 yılları arasında ajans başmuharrirliği görevini yürütmüştür. 1933 yılında Anadolu Ajansı Neşriyat ve İstihbarat Müdürlüğü’ne atanmıştır. Anadolu Ajansı İstanbul ve Paris Mümessili olarak görevlerde bulunmuştur.

Hâkimiyet-i Milliye ve Yenigün gazeteleri ile Büyük Mecmua, Dergâh, Varlık ve Oluş dergilerinde yazıları yayımlanmıştır. 26 Mart 1939 (VI. Dönem) ve 28 Şubat 1943 (VII. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Rize Milletvekili, 21 Temmuz 1946 (VIII. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde ise Erzurum Milletvekili seçilmiştir.

Edebi Kişiliği

Eserleri ölümünden sonra kitap haline getirilmiştir. Şiirlerini önce aruz vezniyle sonrasında ise hece ölçüsüyle yazmıştır. Eserlerinde, kahramanlık, milli mücadele, vatan sevgisi, aşk, gurbet ve yalnızlık temalarını işlemiştir. Süslü anlatımlardan kaçınmıştır. Şiirlerinde halkı, halkın diliyle anlatmaya çalışmıştır.

Eşi ve Çocukları

Evlenmemiştir.

Ölümü

6 Mart 1948 tarihinde, Ankara’da kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Eseri

  • Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri (1949)

Bestelenmiş Şiiri

  • Gurbet (Gurbet O Kadar Acı)

Kaynakça

http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kamu-kemalettin Erişim: 24. 04. 2021
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Jsw3AjlTL-vHhqYRPHlaYA&no=PE8yW4_mxb0UndIVF1TprA Erişim: 24. 04. 2021
https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79199/makaleler/8/7/arastirmax-kemalettin-kamunun-hayati-sanati-sahsiyeti-hicret-siirinin-tahlili.pdf Erişim: 24. 04. 2021
http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/725/%C3%96zaslan%2C%20Medine-Y%C3%BCksek%20Lisans.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 24. 04. 2021
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dizeler/kemalettin-kamu.html Erişim: 24. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17485 Erişim: 24. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/630596 Erişim: 24. 04. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: