Köksal Toptan Kimdir?

Köksal Toptan Kimdir?

Köksal Toptan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakan, milletvekili, siyasetçi, avukat. 

1943 yılında Rize’de doğdu.

Eğitim Hayatı

Köksal Toptan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

Yedek askeri hâkimlik ve serbest avukatlık yaptı. Türkiye Kalp Hastalıkları ve Kalp–Akciğer Nakli Vakfı Kurucu ve Yönetici Üyesi, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Üyesi, Topaloğlu Vakfı, Türk–Japon Vakfı Kurucu Üyesi, Türkiyem Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

5 Haziran 1977 (16. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi (AP) Zonguldak Milletvekili seçildi. Süleyman Demirel’in 12 Kasım 1979 tarihinde kurmuş olduğu 43. Hükümet’te (VI. Demirel Hükümeti) Devlet Bakanı olarak atandı.

Doğru Yol Partisi’nde Siyaset

28 Eylül 1986 (17. Dönem) tarihinde yapılan ara seçimler ile 29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi (DYP) Zonguldak Milletvekili, 20 Ekim 1991 (19. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde ise Doğru Yol Partisi Bartın Milletvekili seçildi. Süleyman Demirel’in 20 Kasım 1991 tarihinde kurmuş olduğu 49. Hükümet’te (VII. Demirel Hükümeti) Millî Eğitim Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevini Avni Akyol’dan devraldı. 25 Haziran 1993 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdürdü. Bakanlık görevini Nahit Menteşe’ye devretti.

Tansu Çiller’in 5 Ekim 1995 tarihinde kurmuş olduğu 51. Hükümet’te (II. Çiller Hükümeti) Kültür Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevini İsmail Cem’den aldı. 30 Ekim 1995 tarihine kadar Kültür Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık görevini Durmuş Fikri Sağlar’a devretti.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Siyaset

24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi Bartın Milletvekili, 3 Kasım 2002 (22. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Zonguldak Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

22 Temmuz 2007 (23. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekili seçildi. 9 Ağustos 2007 – 9 Ağustos 2009 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı.

12 Haziran 2011 (24. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekili seçildi.

Eşi ve Çocukları

Saime Hanım ile evlendi. Üç çocuk babasıdır.

Az düzey Fransızca bilmektedir.

Kitapları

  • Türk Hukukunda İrat Müessesesi
  • Zirai Kazançların Vergilendirilmesi

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.sonuc?p_donem=24&adi=k%F6ksal&soyadi=&il=&parti=&kelime= Erişim: 2.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 22.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt3.pdf Erişim: 22.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_8.pdf Erişim: 22.11.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 22.11.2019
http://www.meb.gov.tr/meb/ Erişim: 22.11.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: