Köroğlu Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Hayatı

Köroğlu Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Hayatı

Köroğlu, halk ozanı.

Köroğlu, hem Türk coğrafyasında bir destan kahramanının adı, hem de Anadolu’da yaşamış bir halk ozanının mahlasıdır. Köroğlu, XVI. Yüzyılda Bolu’nun Gerede İlçesi’nin Dörtdivan Kasabası’nda doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Ruşen’dir. Babasının adı Yusuf’tur. Babası, Bolu Beyi’nin seyisliğini yapmıştır.

Hayatı ve Edebi Kişiliği

III. Murat döneminde Osmanlı ordusu ile İran savaşlarına katılmıştır. Köroğlu Destanı’na göre Ruşen Ali babasının gözlerine mil çekilmesi üzerine Bolu Beyi’nden intikam almak için dağa çıkmıştır. Çamlıbel’i kendisine mesken tutmuştur. Yol kesip, devlete isyan etmesine rağmen halkın zihninde yiğitlik ve iyilikseverliği ile yer edinmiştir.

Köroğlu, âşık geleneğinde önemli yeri olan şairlerden biridir. Şiirlerini hece vezniyle oluşturmuştur. Sade bir dil kullanmıştır. Divan edebiyatı ve tasavvuftan etkilenmemiştir. Şiirlerinde savaş, kahramanlık, sevgili, gönül, ölüm, doğa vb. temaları işlemiştir. Yiğitlik ve kahramanlık konularını işlediği koçaklamalarıyla ünlüdür.

Ölümü

Kaynaklarda hangi tarihte ve nerede öldüğü konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Şiirleri/ Türküleri

 • Armanım Galmadı
 • Ben Bir Köroğlu’yum
 • Benden Selam Olsun Bolu Beyi’ne
 • Canım Kırat Gözüm Kırat
 • Gıratım Girse Meydana
 • Kiziroğlu Mustafa Bey
 • Leş Bir Yana, Baş Bir Yana
 • Mert Dayanır Namert Kaçar
 • Pınar Başından Bulanır
 • Sefer Düştü Gürcistana
 • Yiğitler Silkinip Ata Binende

Kaynakça

https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/17562/1/53303.pdf Erişim: 05. 05. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/ Erişim: 05. 05. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ Erişim: 05. 05. 2021
https://bolu.ktb.gov.tr/TR-268606/ Erişim: 05. 05. 2021
https://www.bolu.bel.tr/ Erişim: 05. 05. 2021
https://acikerisim.nevsehir.edu.tr/bitstream/handle/20.500.11787/828/BES%C4%B0ME%20BESTE%20KE%C3%87EC%C4%B0%20%20542342.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 05. 05. 2021
https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1997_03_06_Gumarova.pdf Erişim: 05. 05. 2021
http://www.mustafaaca.com/wp-content/uploads/2012/05/K%C3%B6ro%C4%9Flu-Bibliyografyas%C4%B1.pdf Erişim: 05. 05. 2021
https://millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=76&Sayfa=108 Erişim: 05. 05. 2021
http://dogankaya.com/fotograf/t%C3%BCrk_k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC_dairesinde_koroglu.pdf Erişim: 05. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/608068 Erişim: 05. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234748 Erişim: 05. 05. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: