Kul Himmet Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri

Kul Himmet Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri

Kul Himmet, şair.

Kul Himmet’in yaşamı hakkında bilinenler şiirlerinden hareket edilerek derlenmiştir. Tokat’ın Almus İlçesi Görümlü Köyü’nde doğmuştur. Hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklarda 1550 tarihinde doğduğu ileri sürülmektedir. Asıl adı Hüseyin’dir. Kul Himmet’i mahlas olarak kullanmıştır.

Eğitimi ve Hayatı

Eğitimi ve yaşamı hakkında da yeterli bilgi bulunmamaktadır. Eserleri incelendiğinde iyi bir tekke eğitimi aldığı anlaşılmaktadır. Hayatta iken Alevi-Bektaşi çevrelerinde önemli bir şöhrete kavuşmuştur. Kaynaklarda inancından dolayı sıkıntılı bir yaşam sürdüğü ve zindanlarda yattığı belirtilmektedir.

Ölümü

Ölüm tarihi de tam olarak bilinmemektedir. XVII. yüzyılın ilk yarısında öldüğü tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklar 1620 yılında vefat ettiğini belirtmektedir. Kul Himmet’in köyünde vefat ettiği ve burada toprağa verildiği genel kabul görmektedir. Köyünde mezarının olduğu yerde bir türbe yapılmıştır.

Edebi Kişiliği

Alevi-Bektaşi çevrelerince yedi ulu ozandan biri olarak sayılmaktadır. Pir Sultan Abdal’dan etkilenmiştir. Şiirlerinde Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali, on iki imam, ehl-i beyt ve insan sevgisi temalarını işlemiştir. Hece ölçüsünü şiirlerinde başarı ile kullanmıştır. Güçlü ve etkileyici bir anlatımı söz konusudur.

Şiirleri/ Türküleri

 • Ağlar Da Gezerim Dağlar Başında
 • Aklım Fikrim Yâr Eyledim Ben Bana
 • Bad-ı Sabaya Sorsunlar
 • Bektaş-ı Veli’nin Yolun Bilmeyen 
 • Bizi Bu Sevdaya Salan
 • Bugün Yar Bize Geldi
 • Dünya ile Bir Pazarlık Eyledim
 • Eğer Din Babından Haber Sorarsan 
 • Gel Gönül Kimsenin Aybına Bakma
 • Gönül Kuşu Eski Yuvadan Uçtu 
 • Gül Bittiği Yeri Bilirim Dersin 
 • Pare Pare Yalan Dünya
 • Seyran Edip Şu Âlemi Gezerken
 • Uyan Be Hey Gaafil Hab-ı Gafletten
 • Vakt-i Seherde 
 • Yolcu Oldum Yola Düştüm

Kaynakça

https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7165/286506.pdf?sequence=1 HYPERLINK “https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7165/286506.pdf?sequence=1&isAllowed=y”& HYPERLINK “https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7165/286506.pdf?sequence=1&isAllowed=y”isAllowed=y Erişim: 22. 05. 2021
https://www.researchgate.net/publication/276453631_Kul_Himmet_in_Bir_Mecmuada_Yer_Alan_50_Siiri Erişim: 22. 05. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/kul-himmet Erişim: 22. 05. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kul-himmet Erişim: 22. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1179626 Erişim: 22. 05. 2021
http://isamveri.org/pdfdrg/D01093/2016_77/2016_77_TEKR.pdf Erişim: 22. 05. 2021
http://www.asikremzani.net/Kitap%20Arsivi/Kul_Himmet_Ve_Siir_Dunyasi.pdf Erişim: 22. 05. 2021
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/mehmet_yardimci_kul_himmet.pdf Erişim: 22. 05. 2021
https://www.academia.edu/37214508/halk_ozanimiz_kul_himmetin_siir_dili20160920023920_pdf Erişim: 22. 05. 2021
http://dogankaya.com/fotograf/kul_himmetin_bilinmeyen_deyisleri.pdf Erişim: 22. 05. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir