Mahmut Muammer Yarımbıyık Kimdir? Nereli, Eşi, Hayatı

Mahmut Muammer Yarımbıyık Kimdir? Nereli, Eşi, Hayatı

Mahmut Muammer Yarımbıyık (Muammer Yarımbıyık), milletvekili, belediye başkanı, tüccar.

1891 yılında Trabzon’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İdadiyi bitirmiştir. Hususi eğitim almıştır. Az düzeyde Fransızca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Trabzon Merkez 1. Rüştiyesi Muallimi, Trabzon Zağnus Numune İptidaisi Hesap Hendese Muallim Muavini, Trabzon Zeytinlik İptidai Umumisi, Müdür Muavini ve Hesap Hendese Muavini, Trabzon İlköğretim Müfettişi, Trabzon Muallimler Cemiyeti Üyesi ve Başkanı olarak görevler üstlenmiştir.

Trabzon İdman Grubu ve İdman Mıntıka Başkanı, Türk Ocağı ve Kızılay İdare Heyeti Üyesi, Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı, Ticaret Odası Üyesi, Tüccar Kulübü Başkanı, Trabzon Belediye ve Daimi Encümen Azası ve Meclis Başkanvekili, İttihat ve Terakki Cemiyeti Aza ve Kâtibi olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

1939 – 1943 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nden 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Ordu, 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde ise Trabzon Milletvekili seçilmiştir.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Ölümü

Mahmut Muammer Yarımbıyık, 3 Mart 1964 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 26. 12. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 26. 12. 2022
https://www.trabzon.bel.tr/Web/Tarihce Erişim: 26. 12. 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir