Mahmut Nedim Gündüzalp Kimdir?

Mahmut Nedim Gündüzalp Kimdir?

Mahmut Nedim Gündüzalp, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, iktisatçı, maliyeci.

1892 yılında Bulgaristan Totrakan’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mahmut Nedim Gündüzalp, İstanbul Dârü’l-Fünûn Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Maliye Vekâleti Müfettiş Muavini, Gümrük ve İnhisarlar Müfettiş Muavini, Gümrükler Umum Müdürü, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müsteşarı olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Edirne Milletvekili seçildi. 8. Dönemde Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Hasan Hüsnü Saka’nın 10 Eylül 1947 tarihinde kurmuş olduğu 16. Hükümet’te (I. Saka Hükümeti) Ticaret Bakanı olarak atandı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve bir çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Ölümü

25 Ocak 1989 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 14.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir