Maliye Bakanlığı Tarihçesi – Bakanlar Listesi

Maliye Bakanlığı Tarihçesi – Bakanlar Listesi

Maliye Bakanlığı Tarihçesi: Bakanlığa ilk atama 1923 yılında yapılmıştır. Geçmişten günümüze Maliye Bakanları listesi ve biyografi bağlantıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde, her türlü ekonomik faaliyeti kontrol edebilen iyi bir maliye sisteminin olduğu bilinmektedir. Devletin uzun süre maliye teşkilatını “Başdeftardarlık” temsil etmiştir. Başdefterdar, hazine işlerini padişah adına yürütmekle görevli kişidir. Divan-ı Hümayun’a üye olarak katılmıştır. 1838 yılında, Başdefterdarlık müessesesinin yerine Umur-ı Maliye Nezareti kurulmuştur.  Abdurrahman Nafiz Paşa ilk Maliye Nazırı olarak atanmıştır.

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı dönemden Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede yürütme görevini İcra Vekilleri Heyeti (Meclis Hükümeti) yürütmüştür. Büyük Millet Meclisi’nde 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin oluşumu ve vekillerin nasıl seçileceğini belirleyen dört maddeden oluşan “İcra Vekilleri Suret-i İntıhabına Dair Kanun” kabul edilmiştir. İcra Vekilleri Heyeti, on bir vekâletten oluşturulmuştur. Bunlardan biri de Maliye Vekaleti’dir. 3 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada, I. İcra Vekilleri Heyeti Maliye Vekilliği’ne Hakkı Behiç (Bayiç)  Bey seçilmiştir.  

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ MALİYE VEKİLLERİ

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluGörev Süresi
Maliye VekâletiHakkı Behiç (Bayiç) BeyİstanbulMülkiye Mektebi04.05.1920-17.07.1920
Maliye VekâletiAhmet Ferit (Tek) BeyBursaKara Harp Okulu17.07.1920-16.05.1921
Maliye VekâletiHasan Fehmi (Ataç) BeyGümüşhane---19.05.1921-27.10.1923

Cumhuriyetin ilanıyla beraber meclis hükümeti dönemi sona ermiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü’ye verdi. Mustafa İsmet İnönü, 30 Ekim 1923 tarihinde ilk Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Maliye Vekili olarak Hasan Fehmi Ataç seçildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar Maliye Bakanlığı’nın adı bir kaç kere değişikliğe uğramıştır.  

1923-1942 yılları arasında “Maliye Vekâleti”

1942-1954 yılları arasında “Maliye Bakanlığı”

1954-1960 yılları arasında “Maliye Vekâleti”

1960-1983 yılları arasında “Maliye Bakanlığı”

1983-1995 yılları arasında “Maliye ve Gümrük Bakanlığı”

1995-2018 yılları arasında “Maliye Bakanlığı”

2018 – yılından günümüze kadar ise “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak adlandırılmıştır.

MALİYE BAKANLARI LİSTESİ

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluPartiHükümetGörev Süresi
Maliye VekâletiHasan Fehmi AtaçGümüşhane---CHPI. İnönü30.10.1923-02.01.1924
Maliye VekâletiMustafa Abdülhalik RendaYanyaMülkiye MektebiCHPI. İnönü02.01.1924-06.03.1924
Maliye VekâletiMustafa Abdülhalik RendaYanyaMülkiye MektebiCHPII. İnönü06.03.1924-21.05.1924
Maliye VekâletiMehmet Recep PekerYanyaMülkiye MektebiCHPII. İnönü21.05.1924-22.11.1924
Maliye VekâletiMustafa Abdülhalik RendaYanyaMülkiye MektebiCHPOkyar22.11.1924-03.03.1925
Maliye VekâletiHasan Hüsnü SakaTrabzonMülkiye MektebiCHPIII. İnönü03.03.1925-13.07.1926
Maliye VekâletiMustafa Abdülhalik RendaYanyaMülkiye MektebiCHPIII. İnönü13.07.1926-01.11.1927
Maliye VekâletiMehmet Şükrü SaraçoğluÖdemişMekteb-i MülkiyeCHPIV. İnönü01.11.1927-27.09.1930
Maliye VekâletiMehmet Şükrü SaraçoğluÖdemişMekteb-i MülkiyeCHPV. İnönü27.09.1930-25.12.1930
Maliye VekâletiMustafa Abdülhalik RendaYanyaMülkiye MektebiCHPV. İnönü25.12.1930-04.05.1931
Maliye VekâletiMustafa Abdülhalik RendaYanyaMülkiye MektebiCHPVI. İnönü04.05.1931-03.02.1934
Maliye VekâletiAli Fuat AğralıMidilli Mülkiye MektebiCHPVI. İnönü03.02.1934-01.03.1935
Maliye VekâletiAli Fuat AğralıMidilli Mülkiye MektebiCHPVII. İnönü01.03.1935-01.11.1937
Maliye VekâletiAli Fuat AğralıMidilli Mülkiye MektebiCHPI. Bayar01.11.1937-11.11.1938
Maliye VekâletiAli Fuat AğralıMidilli Mülkiye MektebiCHPII. Bayar11.11.1938-25.11.1939
Maliye VekâletiAli Fuat AğralıMidilli Mülkiye MektebiCHPI. Saydam25.01.1939-03.04.1939
Maliye VekâletiAli Fuat AğralıMidilli Mülkiye MektebiCHPII. Saydam03.04.1939-09.07.1942
Maliye BakanlığıAli Fuat AğralıMidilli Mülkiye MektebiCHPI. Saraçoğlu09.07.1942-09.03.1943
Maliye BakanlığıAli Fuat AğralıMidilli Mülkiye MektebiCHPII. Saraçoğlu09.03.1943-13.09.1944
Maliye BakanlığıNurullah Esat SümerİzmirBerlin Ali Ticaret MektebiCHPII. Saraçoğlu13.09.1944-07.08.1946
Maliye BakanlığıHalit Nazmi KeşmirİbradıMülkiye MektebiCHPPeker07.08.1946-10.09.1947
Maliye BakanlığıHalit Nazmi KeşmirİbradıMülkiye MektebiCHPI. Saka10.09.1947-23.03.1948
Maliye BakanlığıHasan Şevket AdalanİzmirMülkiye MektebiCHPI. Saka27.03.1948-10.06.1948
Maliye BakanlığıHasan Şevket AdalanİzmirMülkiye MektebiCHPII. Saka10.06.1948-16.01.1949
Maliye Bakanlığıİsmail Rüştü AksalPamukovaMekteb-i MülkiyeCHPGünaltay16.01.1949-22.05.1950
Maliye BakanlığıHalil Hilmi AyanBursaMülkiye MektebiDPI. Menderes22.05.1950-14.12.1950
Maliye BakanlığıHasan PolatkanEskişehir Mekteb-i MülkiyeDPI. Menderes14.12.1950-09.03.1951
Maliye BakanlığıHasan PolatkanEskişehir Mekteb-i MülkiyeDPII. Menderes09.03.1951-17.05.1954
Maliye VekâletiHasan PolatkanEskişehir Mekteb-i MülkiyeDPIII. Menderes17.05.1954-09.12.1955
Maliye VekâletiNedim ÖkmenKarsMülkiye MektebiDPIV. Menderes09.12.1955-24.08.1956
Maliye VekâletiHasan PolatkanEskişehir Mekteb-i MülkiyeDPIV. Menderes03.12.1956-25.11.1957
Maliye VekâletiHasan PolatkanEskişehir Mekteb-i MülkiyeDPV. Menderes25.11.1957-27.05.1960
Maliye BakanlığıAli Ekrem AlicanAdapazarıMülkiye Mektebi---I. Gürsel30.05.1960-26.12.1960
Maliye BakanlığıMustafa Kemal KurdaşBursaSiyasal Bilgiler Fakültesi---I. Gürsel26.12.1960-05.01.1961
Maliye BakanlığıMustafa Kemal KurdaşBursaSiyasal Bilgiler Fakültesi---II. Gürsel05.01.1961-20.11.1961
Maliye BakanlığıOsman Şefik İnanSimavSiyasal Bilgiler FakültesiCHPVIII. İnönü20.11.1961-25.06.1962
Maliye BakanlığıFerit MelenVanMekteb-i MülkiyeTBMM
Dışından
IX. İnönü25.06.1962-25.12.1963
Maliye BakanlığıFerit MelenVanMekteb-i MülkiyeC. Sen. ÜyesiX. İnönü25.12.1963-20.02.1965
Maliye BakanlığıMehmet İhsan GürsanİstanbulMekteb-i MülkiyeAPÜrgüplü20.02.1965-27.10.1965
Maliye BakanlığıMehmet İhsan GürsanİstanbulMekteb-i MülkiyeAPI. Demirel27.10.1965-02.11.1966
Maliye BakanlığıNevzat Cihat BilgehanKeskinAnkara Ü. Hukuk FakültesiAPI. Demirel14.11.1966-03.11.1969
Maliye BakanlığıAli Mesut ErezKütahyaSiyasal Bilgiler OkuluAPII. Demirel03.11.1969-06.03.1970
Maliye BakanlığıAli Mesut ErezKütahyaSiyasal Bilgiler OkuluAPIII. Demirel06.03.1970-26.03.1971
Maliye BakanlığıSait Naci ErginNiğdeMekteb-i MülkiyeTBMM DışındanI. Erim26.03.1971-11.12.1971
Maliye BakanlığıSait Naci ErginNiğdeMekteb-i MülkiyeC. Sen. ÜyesiII. Erim11.12.1971-22.05.1972
Maliye BakanlığıZiya MüezzinoğluKayseriSiyasal Bilgiler OkuluTBMM DışındanMelen22.05.1972-15.04.1973
Maliye BakanlığıSadık Tekin MüftüoğluZonguldakİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAPTalu15.04.1973-26.01.1974
Maliye BakanlığıDeniz BaykalAntalyaAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiCHPI. Ecevit26.01.1974-17.11.1974
Maliye BakanlığıBedri GürsoyDiyarbakırSiyasal Bilgiler Okulu Maliye Böl.TBMM DışındanIrmak17.11.1974-31.03.1975
Maliye BakanlığıYılmaz ErgenekonAdapazarıSiyasal Bilgiler ve Hukuk FakültesiAPIV. Demirel31.03.1975-21.06.1977
Maliye BakanlığıBesim Emin ÜstünelGaziantepİstanbul Üniversitesi İktisat FakültesiC. Sen. ÜyesiII. Ecevit21.06.1977-21.07.1977
Maliye BakanlığıNevzat Cihat BilgehanKeskinAnkara Ü. Hukuk FakültesiAPV. Demirel21.07.1977-05.01.1978
Maliye BakanlığıZiya MüezzinoğluKayseriSiyasal Bilgiler OkuluCHPIII. Ecevit05.01.1978-12.11.1979
Maliye Bakanlığıİsmet Abdullah SezginAydınİzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret OkuluAPVI. Demirel12.11.1979-12.09.1980
Maliye Bakanlığıİsmet Kaya ErdemSafranboluİstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi---Ulusu20.09.1980-14.07.1982
Maliye Bakanlığıİlhami Adnan Başer KafaoğluYozgatSiyasal Bilgiler Okulu---Ulusu14.07.1982-13.12.1983
Maliye ve Gümrük BakanlığıVural Turgut ArıkanAydın Ankara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiANAPI. Özal13.12.1983-26.10.1984
Maliye ve Gümrük BakanlığıAhmet Kurtcebe AlptemoçinİstanbulOrta Doğu Teknik Ü. Makine FakültesiANAPI. Özal26.10.1984-21.12.1987
Maliye ve Gümrük BakanlığıAhmet Kurtcebe AlptemoçinİstanbulOrta Doğu Teknik Ü. Makine FakültesiANAPII. Özal21.12.1987-30.03.1989
Maliye ve Gümrük BakanlığıEkrem PakdemirliİzmirOrta Doğu Teknik Ü. Makine FakültesiANAPII. Özal30.03.1989-09.11.1989
Maliye ve Gümrük BakanlığıEkrem PakdemirliİzmirOrta Doğu Teknik Ü. Makine FakültesiANAPAkbulut09.11.1989-29.03.1990
Maliye ve Gümrük BakanlığıAdnan KahveciTrabzonİstanbul Üniversitesi Fen FakültesiANAPAkbulut29.03.1990-23.06.1991
Maliye ve Gümrük BakanlığıAdnan KahveciTrabzonİstanbul Üniversitesi Fen FakültesiANAPI. Yılmaz23.06.1991-20.11.1991
Maliye ve Gümrük BakanlığıSümer Oralİzmirİstanbul Ü. İktisat Fakültesi İşletme Maliye BölümüDYPVII. Demirel20.11.1991-16.05.1993
Maliye ve Gümrük Bakanlığıİsmet AttilaAfyonkarahisarSosyal Hizmetler AkademisiDYPI. Çiller25.06.1993-05.10.1995
Maliye Bakanlığıİsmet AttilaAfyonkarahisarSosyal Hizmetler AkademisiDYPII. Çiller05.10.1995-30.10.1995
Maliye Bakanlığıİsmet AttilaAfyonkarahisarSosyal Hizmetler AkademisiDYPIII. Çiller30.10.1995-06.03.1996
Maliye BakanlığıLutfullah KayalarYozgatAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiANAPII. Yılmaz06.03.1996-28.06.1996
Maliye BakanlığıAbdüllatif ŞenerSivasAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiRPErbakan28.06.1996-30.06.1997
Maliye BakanlığıZekeriya TemizelTokatAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiDSPIII. Yılmaz30.06.1997-11.01.1999
Maliye BakanlığıZekeriya TemizelTokatAnkara Ü. Siyasal Bilgiler FakültesiDSPIV. Ecevit11.01.1999-24.02.1999
Maliye Bakanlığıİbrahim Nami ÇağanAmasyaAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiDSPIV. Ecevit24.02.1999-28.05.1999
Maliye BakanlığıSümer Oralİzmirİstanbul Ü. İktisat Fakültesi İşletme Maliye BölümüANAPV. Ecevit28.05.1999-18.11.2002
Maliye BakanlığıKemal UnakıtanEdirneAnkara İktisadi ve Ticari İlimler AkademisiAK PartiGül18.11.2002-14.03.2003
Maliye BakanlığıKemal UnakıtanEdirneAnkara İktisadi ve Ticari İlimler AkademisiAK PartiI. Erdoğan14.03.2003-29.08.2007
Maliye BakanlığıKemal UnakıtanEdirneAnkara İktisadi ve Ticari İlimler AkademisiAK PartiII. Erdoğan29.08.2007-02.05.2009
Maliye BakanlığıMehmet ŞimşekBatmanAnkara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat BölümüAK PartiII. Erdoğan02.05.2009-06.07.2011
Maliye BakanlığıMehmet ŞimşekBatmanAnkara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat BölümüAK PartiIII. Erdoğan06.07.2011-
29.08.2014
Maliye BakanlığıMehmet ŞimşekBatmanAnkara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat BölümüAK PartiI. Davutoğlu29.08.2014-
28.08.2015
Maliye BakanlığıMehmet ŞimşekBatmanAnkara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat BölümüAK PartiII. Davutoğlu28.08.2015-
24.11.2015
Maliye BakanlığıNaci AğbalBayburtİstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi B.AK PartiIII. Davutoğlu24.11.2015-
24.05.2016
Maliye BakanlığıNaci AğbalBayburtİstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi B.AK PartiYıldırım24.05.2016-
09.07.2018
Hazine ve Maliye BakanlığıBerat Albayrakİstanbulİstanbul Ü. İngilizce İşletme Bölümü---Erdoğan C. Kabinesi09.07.2018-
10.11.2020
Hazine ve Maliye BakanlığıLütfi ElvanKaramanİstanbul Teknik Ü. Maden Fakültesi---Erdoğan C. Kabinesi10.11.2020

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_4.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_5.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_6.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_8.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_9.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_10.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.hmb.gov.tr/maliye-bakanlari Erişim: 04. 12. 2020
https://www.hmb.gov.tr/bakanlik-tarihcesi Erişim: 04. 12. 2020
https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_300b9.pdf Erişim: 04. 12. 2020
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/679100 Erişim: 04. 12. 2020
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-73-381 Erişim: 04. 12. 2020
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-73-381 Erişim: 04. 12. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: