Mazhar Germen Kimdir?

Mazhar Germen Kimdir?

Mazhar Germen (Mazhar Bey), bakan, milletvekili, siyasetçi, hekim.

1884 yılında Aydın’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mazhar Germen, İstanbul Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane’yi bitirdi.

Çalışma Hayatı

Çeşitli sağlık birimlerinde hekimlik yaptı. 5. Ordu Menzil Baştabip Muavini, Sıhhiye Dairesi Müfettişi, Uzunköprü ve Karapınar Nokta Tabibi, Menzil, Nakil, Mecruhiye (Yaralı) Katarları ile Efradı Sıhhiye Deposu Baştabibi, Eskişehir Askeri Hastanesi Baştabibi olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

Aydın Kuvayı Milliye Teşkilatı Kurucusu. 1. Dönem ile sekizinci dönem arasında aralıksız Aydın Milletvekili seçildi. 2. Dönemde Divan-ı Muhasebat Encümeni Başkanı (Sayıştay Komisyonu Başkanı) olarak görev yaptı. 4. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Parlamentolar Türk Grubu Kurucu Üyesi olarak görevde bulundu.

Ali Fethi Okyar’ın 22 Kasım 1924 tarihinde kurmuş olduğu 3. Hükümet’te Sıhhiye ve İçtima-i Muavenet Vekili (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) olarak görev yaptı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Ödülleri

  • Kırmızı – Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası

Ölümü

6 Kasım 1967 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.saglik.gov.tr/TR,11490/bakanlarimiz.html Erişim: 21.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir