Mehmet Akif İnan Kimdir? Nereli, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri

Mehmet Akif İnan Kimdir? Nereli, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri

Mehmet Akif İnan, şair, yazar, öğretmen, sendikacı, mütefekkir.

12 Temmuz 1940 tarihinde Urfa’nın Balıklıgöl Mahallesi’nde doğmuştur. Babası, Mirzaali aşiretinden gümrük memuru Hacı Müslüm Efendi’dir. Babasının soyu Konya’ya dayanmaktadır. Annesi ise Maraşlı Dedeoğullarından Mehmet Tevfik’in kızı Şakire Hanım’dır.

Eğitim Hayatı

1952 yılında Urfa’da Cumhuriyet İlkokulu’nu bitirmiştir. Urfa Ortaokulu’nda öğrenim görmüştür. 1955 yılında Urfa Lisesi’ne kayıt yaptırmıştır. 1957–1958 eğitim – öğretim yılında Urfa Lisesi’nde ikinci sınıf öğrencisiyken tarih öğretmeni ile yaptığı münakaşa yüzünden Maraş’a sürgün edilmiştir. Burada Alaeddin Özdenören sınıf arkadaşıdır. 1961 yılında Maraş Lisesi’nden mezun olmuştur.

1961 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydolmuştur. İkinci sınıfta eğitimini beğenmemiş ve okulu bırakmıştır. 1965 yılında Nuri Pakdil’in ısrarı sonucu DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yeniden kayıt yaptırmıştır. 30 Ekim 1972 tarihinde, “Cumhuriyet’ten Sonra Türk Şiiri” adlı tezi ile üniversiteden mezun olmuştur.

Çalışma Hayatı

1956 yılında Yavuz Selim İlkokulu’nda vekil öğretmenlik görevinde bulunmuştur. 1957 yılının yaz tatili süresince Çiftçi Mallarını Koruma Birliği’nde dört ay süre ile kâtiplik yapmıştır. 1961 yılında Ankara’da yayımlanan İslâmî Hilâl Dergisi’nin müessese müdürlüğünü yürütmüştür. 1964 yılından itibaren Türk Ocakları’nda önce müze ve kütüphane, sonrasında ise merkez müdürü olarak görevde bulunmuştur.

1969 yılında Türk Taşıt İşverenleri Sendikası’nda uzman olarak işe girmiştir. 1972 yılına kadar buradaki görevi sürmüştür. İlk sendikacılık deneyimi burada gerçekleşmiştir.

1972 yılında Uşak İmam Hatip Ortaokulu’na tayin edilmiştir. 1977–1980 yılları arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Sonrasında Ankara Fen Lisesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanmıştır. Vefatına kadar buradaki görevi devam etmiştir.

14 Şubat 1992 tarihinde bir grup arkadaşı ile Eğitim-Bir-Sen’i kurmuştur. 9 Haziran 1995 tarihinde Memur-Sen Konfederasyonu kurulmuştur. Mehmet Akif İnan, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığı’na seçilmiştir.

Edebi Kişiliği

Maraş Lisesi’nde öğrenci olduğu yıllarda, sonrasında edebiyat dünyasında isimlerinden söz edilecek Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Ali Kutlay şair ve yazarlarla aynı edebiyat grubunun içinde yer almıştır. Edebiyatla ilgili alan yazında “Yedi Güzel Adam” olarak yer etmişlerdir.

Mehmet Akif İnan’a göre, Türk insanının temel sorunu İslam uygarlığıyla arasındaki bağın kopmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle edebiyat, medeniyet ilişkisine odaklanmış ve eserler vermiştir. Divan şiiri nazım biçimini, hece veznini ve halk şiirini bir arada kullanma başarısını göstermiştir.

Edebiyat ve Mavera Dergisi’nin kurucularındandır. Urfa Demokrat, Hizmet, Hilal, Türk Yurdu, Türk Ruhu, Filiz, Fedaî, Orkun, Oku, Defne, Toprak, Yaprak, Yeni Devir, Derya, Millî Gazete, Yeni Mesaj, Yeni İstiklâl gibi gazete ve dergilerde şiir ve yazıları yayınlanmıştır.

Eşi ve Çocukları

23 Temmuz 1965 tarihinde Edebiyat Öğretmeni Sevim Hanım ile evlenmiştir. 1967 yılında Şakire Banu dünyaya gelmiştir.

Ölümü

6 Ocak 2000 tarihinde Şanlıurfa’da Akciğer kanserinden vefat etmiştir. 7 Ocak 2000 tarihinde Hasanpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Harran Kapı aile kabristanında toprağa verilmiştir.

Ödülleri

  • Kayseri Sanatçılar Derneği, “KASD Deneme Ödülü” (1982)
  • Türkmenistan, “Mahdum Kulu Şiir Ödülü” (1995)

Adına Düzenlenen Etkinlikler

  • Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışmaları, “Unutamadığım Öğretmenim” (2006 yılından itibaren)

Şiirleri

  • Hicret (1974)
  • Tenha Sözler (1991)

Denemeleri

  • Edebiyat ve Medeniyet Üzerine (1972)
  • Din ve Uygarlık (1985)

Ders Kitabı

  • Yeni Türk Edebiyatı (1977)

Kaynakça

Eğitim-Bir-Sen (2009) Söyleşiler – Mehmet Akif Anan Eserleri, Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 30, Ankara
Eğitim-Bir-Sen (2012) Tenha Sözler, Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 33, Ankara
Eğitim-Bir-Sen (2015) Bir Medeniyet Şairi – Mehmet Akif Anan, Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56, Ankara
Eğitim-Bir-Sen (2016) Bilge Sendikacı – Mehmet Akif Anan, Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 72, Ankara
http://www.mehmetakifinan.com/hayat-hikayesi/ Erişim: 29. 03. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/inan-mehmet-akif Erişim: 29. 03. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/inan-mehmet-akif Erişim: 29. 03. 2021
http://isamveri.org/pdfdrg/D256876/2016/2016_BAZI.pdf Erişim: 29. 03. 2021
https://www.academia.edu/43007526/Mehmet_Akif_%C4%B0nan_%C4%B1n_Hayat%C4%B1nda_ve_Eserlerinde_Tasavvuf Erişim: 29. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/803204 Erişim: 29. 03. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir