Mehmet Ali Cenani Kimdir?

Mehmet Ali Cenani Kimdir?

Mehmet Ali Cenani, bakan, milletvekili, siyasetçi, çiftçi.

1872 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mehmet Ali Cenani, Askerî Rüştiye ve Antep Amerikan Koleji’ni bitirdi.

Siyasi Hayatı

İttihat ve Terakki Fırkası Üyesi olarak görevde bulundu. Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 1. ve 2. Dönemde Halep, 3. ve 4. Dönemde ise Antep Mebusu olarak görev yaptı. 4. Dönemde İngilizler tarafından tutuklanarak Malta Adası’na sürgün edildi.

1., 2. ve 3. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı. 1. Dönemde Muvazene-i Maliye Encümeni Reisi (Bütçe Komisyonu Başkanı) olarak görev yaptı. Ali Fethi Okyar’ın 22 Kasım 1924 tarihinde kurmuş olduğu 3. Hükümet’te ve Mustafa İsmet İnönü’nün 3 Mart 1925 tarihinde kurmuş olduğu 4. Hükümet’te (IV. İnönü) Ticaret Vekili olarak görevde bulundu.

Eşi ve Çocukları

Evli ve beş çocuk babasıydı.

Fransızca, Arapça ve Farsça biliyordu.

Ölümü

5 Aralık 1934 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 20.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 20.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 20.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: