Mehmet Cezmi Erçin Kimdir?

Mehmet Cezmi Erçin Kimdir?

Mehmet Cezmi Erçin, bakan, milletvekili, siyasetçi, iktisatçı, yazar.

1894 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mehmet Cezmi Erçin, İstanbul İdadisi’ni bitirdi. 1916 yılında Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

Rüsumat Umum Müdürlüğü Tahrirat Müdürü, Maliye Vekâleti 4, 3 ve 2. Sınıf Maliye Müfettişi, Varidat Umum Müdürü, Maliye Teftiş Heyeti Başkanı, Mülkiye Mektebi Bütçe ve Amme Kredisi Dersleri Hocası, Maliye Tetkik Heyeti Reisi olarak görevlerde bulundu. 1937 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 1938 yılında Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcı olarak görev yaptı. 1936 – 1940 yılları arasında Siyasal Bilgiler Okulu’nda (Prof. Dr.) “Bütçe ve Amme Kredisi” dersleri verdi. Serbest avukat olarak çalıştı.

Siyasi Hayatı

5. Dönem ara seçimlerde ve 26 Mart 1939 (6. Dönem) tarihinde yapılan seçimlerde Antalya Milletvekili seçildi. Refik Saydam’ın 3 Nisan 1939 tarihinde kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti) Ticaret Vekili olarak görev yaptı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Az düzeyde İngilizce ve Almanca biliyordu.

Kitapları

  • Türkiye’de Vergi Sistemi
  • Bütçeler ve Hazine
  • Maliye İlmi ve Mevzuatı
  • Amme Kredisi
  • Bütçe Nazariyatı ve Tatbikatı

Ölümü

24 Aralık 1940 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.academia.edu/34716144/B%C3%BCrokrat_Akademisyen_Siyaset%C3%A7i_Kimli%C4%9Fiyle_Cezmi_Er%C3%A7in_ve_Ekonomik_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri Erişim: 12.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir