Mehmet Emin Erişirgil Kimdir?

Mehmet Emin Erişirgil Kimdir?

Mehmet Emin Erişirgil, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, öğretim üyesi, yazar.

1888 yılında İstanbul Sultanahmet’te doğdu.

Eğitim Hayatı

Mercan İdadisi’nde okudu. 1911 yılında Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

İstanbul Sultanisi Ulûmu Diniye ve Ahlakiye Öğretmeni, Kabataş Sultanisi Edebiyat, Felsefe ve Mantık Öğretmeni, Kadıköy Numune Mektebi Müdürü ve Öğretmeni, Kadıköy Sultanisi Müdürü, Dârü’l-Fünûn Edebiyat Şubesi Felsefe Müderris Muavini, Tarih ve Felsefe Müderrisi, Maarif Vekâleti Millî Talim ve Terbiye Başkanı, Maarif Vekâleti Müsteşarı, Yüksek Muallim Mektebi Müdürü, İstanbul Erkek Lisesi Felsefe Öğretmeni, Siyasal Bilgiler Okulu İçtimaiyat ve Doktrin Profesörü olarak görevlerde bulundu. Hayat Dergisi’nde yazarlık yaptı.

Siyasi Hayatı

6. Dönem ara seçimlerde Zonguldak Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili seçildi. 8. Dönem Çalışma Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Hasan Hüsnü Saka’nın 10 Haziran 1948 tarihinde kurmuş olduğu 17. Hükümet’te (II. Saka Hükümeti) Gümrük ve Tekel Bakanı, Mehmet Şemsettin Günaltay’ın 16 Ocak 1949 tarihinde kurmuş olduğu 18. Hükümet’te ise İçişleri Bakanı olarak atandı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Kitapları

 • Filozofiye Başlangıç 
 • Kant ve Felsefesi 
 • Yurt Bilgisi 
 • Târîh-i Felsefe Notları: Kurûn-ı Cedîde Felsefesinden Descartes ve Kartezyenler 
 • Neden Filozof Yok? 
 • Devr-i İntibâh Felsefesi ve Feylesofları 
 • Kant’tan Parçalar 
 • Yeni Ma‘lûmât-ı Medeniyye ve Kānûniyye 
 • Ekonomi Meslekleri: XVI. Yüzyıldan Zamanımıza Kadar 
 • Mehmet Akif: İslamcı Bir Şairin Romanı 
 • Hukukun Muhtelif Cepheleri ve Hukuk İlmi 
 • Felsefeye Başlangıç 
 • Türkçülük Devri, Milliyetçilik Devri, İnsanlık Devri 
 • Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp 
 • Merak ve Dikkat 

Ölümü

7 Şubat 1965 tarihinde vefat etti. Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 12.01.2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/erisirgil-mehmet-emin Erişim: 12.01.2020
https://www.kitapyurdu.com/yazar/mehmet-emin-erisirgil/2369.html Erişim: 12.01.2020
https://www.academia.edu/3488084/Mehmet_Emin_Eri%C5%9Firgilin_Hayat%C4%B1_ve_Felsefesi Erişim: 12.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir