Mehmet Fahri Akgöl Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Mehmet Fahri Akgöl Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Mehmet Fahri Akgöl, milletvekili, hukukçu.

1901 yılında Yozgat’ta doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nden mezun olmuştur.

Çalışma Hayatı

Yozgat Nafıa Kâtibi, Akdağ Mağdeni Nüfus Memuru, Adliye Vekâleti Umuru Zatiye Müdüriyeti Sicil Kalemi Kâtibi, Ankara Asliye Mahkemesi Zabıt Kâtibi ve Başkâtip Muavini, Adliye Vekâleti Zaat İşleri Mümeyyizi, Zaat İşleri Tetkik Memuru olarak görev yapmıştır.

Bursa, Diyarbakır Müddei Umumi Muavini, Urfa, Çorum Müddei Umumisi, Adliye Vekâleti Zaat İşleri Umum Müdürlüğü Başmuavini ve 1. Şube Müdürü, Ankara İcra Memuru, Ankara Hâkimi, Başmüddei Umumi Başmuavini, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

8. Dönem’de (ara seçim) Büyük Millet Meclisi’ne Yozgat Milletvekili olarak katılmıştır.

Ölümü

Mehmet Fahri Akgöl, 26 Ocak 1955 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 16. 01. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 16. 01. 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.