Mehmet Münür Çağıl Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Mehmet Münür Çağıl Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Mehmet Münür Çağıl (Münir Bey), milletvekili, hukukçu.

1873 yılında Çorum İskilip’te doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İstanbul Hukuk Mektebi’nden mezun olmuştur.

Çalışma Hayatı

Lüleburgaz, Kudüs, Musul Bidayet Mahkemesi Savcı Yardımcısı, Akka, Kudüs, Diyarbakır, Kosova Bidayet Mahkemeleri Ceza Başkanı, Evkaf-ı Hümayun Nezaretti Müsteşarı olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

İttihat ve Terakki Cemiyeti Üyesi’dir. Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 1. ve 3. Dönem’de Çorum Mebusu olarak görev yapmıştır.

2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Dönem’de Çorum Milletvekili olarak Meclis’te yerini almıştır. 5. ve 6. Dönem’de Adliye Encümeni, 5. Dönem’de İntihap Mazbataları Tektik Encümenleri Reisi, 7. Dönem’de ise Adliye Encümeni Reisi olarak görevde bulunmuştur.

Eşi ve Çocukları

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Ölümü

Mehmet Münür Çağıl, 9 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/Cilt1.pdf Erişim: 27. 10. 2021
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 27. 10. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir