Mehmet Orhan Tuğrul Kimdir?

Mehmet Orhan Tuğrul Kimdir?

Mehmet Orhan Tuğrul, bakan, milletvekili, senatör, siyasetçi, hukukçu.

1916 yılında Bilecik Söğüt’te doğdu.

Eğitim Hayatı

Mehmet Orhan Tuğrul, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

Ankara Defterdarlığı ve Tapu Sicil Muhafızlığı Memuru, Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettişi, Teknik Kontrolörü olarak görevlerde bulundu. Serbest avukat olarak çalıştı.

Siyasi Hayatı

Hürriyet Partisi Kurucu Üyesi oldu. 15 Ekim 1961 (12. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi (AP) Bilecik Milletvekili seçildi. 2 Haziran 1968 – 5 Haziran 1977 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi olarak görev yaptı. Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. Süleyman Demirel’in kurmuş olduğu 32. Hükümet’te (III. Demirel Hükümeti) 4 Ocak 1971 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ulaştırma Bakanı olarak atandı.

Eşi ve Çocukları

Evliydi.

Fransızca biliyordu.

Ölümü

13 Şubat 2006 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 26.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt4/Cilt4.pdf Erişim: 26.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_4.pdf Erişim: 26.12.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 26.12.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir