Mehmet Sabri Toprak Kimdir?

Mehmet Sabri Toprak Kimdir?

Mehmet Sabri Toprak (Mehmet Sabri Bey), bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı.

1877 yılında Bosna’da doğdu.

Eğitim Hayatı

1898 yılında Darüşşafaka’yı bitirdi.

Çalışma Hayatı

1899 yılında Posta ve Telgraf Nezareti Tercüman Kalemi Memuru olarak çalışmaya başladı. Posta ve Telgraf Nezareti Ecnebi Muhasebatı Kalemi Başkâtibi, Mühendis Kalemi Fen Memuru, Telgraf Mektebi Müdürü, Posta ve Telgraf Umum Müdürü, Bükreş Büyükelçisi olarak görevlerde bulundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’nı yaptı.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 2.ve 3. Dönemde Saruhan Mebusu olarak görev yaptı. 2. Dönemde Saruhan Milletvekili, 3. Dönemde Cebelibereket Milletvekili, 4. ve 5. Dönemde ise Manisa Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı.

2. Dönemde Posta ve Telgraf Encümeni Reisi, 3. Dönemde Divan-ı Muhasebat Encümeni Reisi (Sayıştay Komisyonu Başkanı) olarak görev yaptı. Mustafa İsmet İnönü’nün 3 Mart 1925 tarihinde kurmuş olduğu 4. Hükümet’te (III. İnönü) Ziraat Vekili oldu.

Eşi ve Çocukları

Bekar.

Fransızca biliyordu.

Ölümü

19 Şubat 1938 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 21.01.2020
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/619203 Erişim: 21.01.2020
https://1907.org/haberler/eski-baskanlarimizdan-emin-cankurtaran-ve-mehmet-sabri-toprak-anildi Erişim: 21.01.2020
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/8-Seyfi-YILDIRIM.pdf Erişim: 21.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: