Mehmet Şakir Kesebir Kimdir?

Mehmet Şakir Kesebir Kimdir?

Mehmet Şakir Kesebir, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı.

1889 yılında Makedonya Köprülü’de doğdu.

Eğitim Hayatı

Mehmet Şakir Kesebir, Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

İpsala, Keşan ve Akçaabat Kaymakamı, Mülkiye Müfettişi, Edirne Vilâyeti Tasfiye Komisyonu Başkanı, Tekirdağ Mutasarrıfı Vekili olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 4. Dönem Gelibolu Mebusu olarak görev aldı. 1923 (2. Dönem) tarihinde yapılan seçimlerde Çatalca Milletvekili, 2 Eylül 1927 (3. Dönem) ve 25 Nisan 1931 (4. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Edirne Milletvekili, 8 Şubat 1935 (5. Dönem) tarihinde yapılan seçimlerde ise Tekirdağ Milletvekili seçildi. 2. Dönem Muvâzene-i Maliye Komisyonu Başkanı, 4 ve 5. Dönemde ise İktisat Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 5. Hükümet’te (IV. İnönü) 28 Mayıs 1929 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mustafa Rahmi Köken’in yerine İktisat Vekili olarak atandı. Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 8. Hükümet’te (VII. İnönü Hükümeti) 11 Haziran 1937 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Muhlis Erkmen’in yerine Ziraat Vekili oldu.

Mahmut Celal Bayar’ın 1 Kasım 1937 tarihinde kurmuş olduğu 9. Hükümet’te (I. Bayar Hükümeti) ve 11 Kasım 1938 tarihinde kurmuş olduğu 10. Hükümet’te (II. Bayar Hükümeti) yeniden İktisat Vekili olarak atandı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Ölümü

6 Nisan 1966 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 14.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: