Mehmet Şinasi Devrin Kimdir?

Mehmet Şinasi Devrin Kimdir?

Mehmet Şinasi Devrin, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, hukukçu, yazar.

1906 yılında Yunanistan Drama’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mehmet Şinasi Devrin, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, hukukçu, yazar. Paris Üniversitesi Edebiyat, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Paris Üniversitesi’nde Hususi ve Amme Hukuku alanında doktora yaptı.

Çalışma Hayatı

Antalya Dâru’l-Hilâfe Medresesi Fransızca Öğretmeni olarak görev yaptı. Adliye Başmüfettişi, Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Genel Müdürü, Türkiye-Felemenk Daimî Uzlaşma Komisyonu Azası, Milletler Cemiyeti Konseyi Cenevre Eksperler Komitesi Müşaviri, Balkan Hukukçular Birliği Türk Millî Komitesi Azası olarak görevlerinde bulundu. Varşova ve Moskova Büyükelçiliği yaptı.

Siyasi Hayatı

26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Zonguldak Milletvekili seçildi.

Mehmet Recep Peker’in kurmuş olduğu 15. Hükümet’te 19 Eylül 1946 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ömer Mümtaz Ökmen’in yerine Adalet Bakanı olarak atandı. Hasan Hüsnü Saka’nın 10 Eylül 1947 tarihinde kurmuş olduğu 16. Hükümet’te (I. Saka Hükümeti) Adalet Bakanlığı görevi devam ettirildi.

Eşi ve Çocukları

Evli.

Fransızca, az düzey İngilizce biliyordu.

Ölümü

13 Haziran 1952 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 14.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir