Mehmet Sırrı Day Kimdir?

Mehmet Sırrı Day Kimdir?

Mehmet Sırrı Day, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı.

1892 yılında Çeşme’de doğdu.

Eğitim Hayatı

Mehmet Sırrı Day, Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

İzmir Foça Tuz İnhisarı Başmüdürü, Maliye Vekâleti Nakit İşleri Müdürü, Paris’te Duyun-u Umumiye Maliye Meclisi Komiserliği Başkâtibi olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Trabzon Milletvekili seçildi. 8. Dönemde Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Refik Saydam’ın kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti) 31 Temmuz 1941 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Hüseyin Hüsnü Çakır’ın yerine İktisat Vekili olarak atandı. Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun 9 Temmuz 1942 tarihinde kurmuş olduğu 13. Hükümet’te (I. Saraçoğlu Hükümeti) İktisat Vekilliği devam ettirildi.

Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun 9 Mart 1943 tarihinde kurmuş olduğu 14. Hükümet’te (II. Saraçoğlu Hükümeti) Nafıa Vekili oldu.

Eşi ve Çocukları

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Fransızca ve az düzey Rumca biliyordu.

Ölümü

20 Ekim 1952 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 14.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: