Mehmet Şükrü Kaya Kimdir?

Mehmet Şükrü Kaya Kimdir?

Mehmet Şükrü Kaya, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, iktisatçı, hukukçu.

1883 yılında İstanköy’de doğdu.

Eğitim Hayatı

Mehmet Şükrü Kaya, Mekteb-i Sultani’yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Fransa’da ihtisas yaptı.

Çalışma Hayatı

1912 yılında Hariciye Vekâleti Umuru Ticariye Şubesi 4. Sınıf Kâtibi olarak memuriyete başladı. Edirne Merkez Sulh Hâkimi, Edirne Merkez Bidayet Mahkemesi Hâkimi, Mülkiye Müfettişi, Büyük Devletler Baştercümanları Heyeti Üyesi, Muhacirin Müdürü, Muhacirin Genel Müdürü, 1. Sınıf Mülkiye Müfettişi olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

1922 – 1924 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı yaptı. 1923 (2. Dönem) tarihinde yapılan seçimlerde Menteşe Milletvekili, 2 Eylül 1927 (3. Dönem), 25 Nisan 1931 (4. Dönem) ve 8 Şubat 1935 (5. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Muğla Milletvekili seçildi. II. Dönemde Hariciye Reisi Başkanı (Dışişleri Komisyonu Başkanı) olarak görev yaptı.

Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 2. Hükümet’te (II. İnönü) 20 Ağustos 1924 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ziraat Vekili olarak atandı. Ali Fethi Okyar’ın 22 Kasım 1924 tarihinde kurmuş olduğu 3. Hükümet’te Hariciye Vekili oldu.

Mustafa İsmet İnönü’nün 1 Kasım 1927 tarihinde kurmuş olduğu 5. Hükümet’te (IV. İnönü) Dâhiliye Vekili olarak atandı. Mustafa İsmet İnönü’nün 27 Eylül 1930 tarihinde kurmuş olduğu 6. Hükümet’te (V. İnönü), 4 Mayıs 1931 tarihinde kurmuş olduğu 7. Hükümet’te (VI. İnönü), 1 Mart 1935 tarihinde kurmuş olduğu 8. Hükümet’te (VII. İnönü) ve Mahmut Celal Bayar’ın 1 Kasım 1937 tarihinde kurmuş olduğu 9. Hükümet’te (I. Bayar Hükümeti) Dahiliye Vekilliği devam ettirildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Fransızca ve İngilizce biliyordu.

Ölümü

10 Ocak 1959 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 15.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 15.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 15.01.2020
http://www.mfa.gov.tr/sayin-sukru-kaya_nin_-ozgecmisi.tr.mfa Erişim: 15.01.2020
https://www.izmir.bel.tr/tr/BelediyeBaskanlarimiz/48 Erişim: 15.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir