Mehmet Vehbi Bolak Kimdir? Nereli, Hayatı, Ölümü

Mehmet Vehbi Bolak Kimdir? Nereli, Hayatı, Ölümü

Mehmet Vehbi Bolak, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, eğitimci.

1881 yılında Balıkesir’de doğdu.

Eğitim Hayatı

1906 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Bursa İl Maiyet Memuru, Gönen ve Burhaniye İlköğretim Müfettişi, Ankara Bala, Kızılkilise (Nazımiye), Çarsancak (Akpazar) ve Eskişehir Kaymakamı, Müdafaa-i Milliye Muavenet Cemiyeti Üyesi, Karahisar-ı Sahip ve Çatalca Mutasarrıfı, Kuvayı Milliye Teşkilatı Redd-i İlhak Cemiyeti Merkez Kurulu Başkanı olarak görevlerde bulundu. Hayatının son yıllarında Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu’nda din dersleri okuttu.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 2. ve 3. Dönemde Karesi (Balıkesir) Mebusu olarak görev yaptı. 1. ve 2. Dönemde Karesi Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı. 1. Dönemde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu Yönetim Kurulu İdare Memuru, 2. Dönemde Dâhiliye, Divân-ı Muhasebat (Sayıştay Komisyonu) Encümeni, Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti Reisi (Memurların Yargılanması Komisyonu Başkanı) olarak görevlerde bulundu.

Mustafa Fevzi Çakmak’ın Başkanlığı’nda kurulan 3. İcra Vekilleri Heyeti’nde 19 Kasım 1921 tarihinde yapılan değişiklikte Hamdulah Suphi Tanrıöver’in yerine Maarif Vekili oldu. Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nda 12 Temmuz 1922 tarihinde kurulan 4. İcra Vekilleri Heyeti’nde Maarif Vekilliği devam ettirildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Ölümü

Mehmet Vehbi Bolak, 6 Nisan 1958 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/bolak-mehmet-vehbi Erişim: 24. 01. 2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir