Mimar Sinan Kimdir? Hayatı, Ölümü, Eserlerinin Listesi

Mimar Sinan Kimdir? Hayatı, Ölümü, Eserlerinin Listesi

Mimar Sinan, Mimar, Osmanlı’da Mimarbaşı.

Tarihi kaynaklarda Koca Sinan diye de anılmaktadır. Doğum tarihi ile ilgili tam bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar 1489 ile 1491 yılları arasında doğduğunu belirtilmektedir. Sinan, Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde doğdu. Tam olarak ne zaman devşirildiği bilinmemekle birlikte 1512 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Kayseri’den İstanbul’a getirildiği belirtilmektedir. İstanbul Topkapı’da buluna At Meydanındaki Yeniçeri acemi oğlanları ocağına verildi. 

Yavuz Sultan Selim’in İran ve Mısır’a yönelik yaptığı seferlere katıldı.  Kanuni Sultan Süleyman zamanında Yeniçeri oldu. Kanunu Sultan Süleyman’ın Belgrad (1521),  Rodos (1522), Mohaç (1526), Viyana (1529), Irak (1534-35), Korfu-Pulya (1537) ve Karaboğdan (1538) seferlerinde görev aldı. Karaboğdan seferinde Prut Irmağı üzerine kısa zamanda yaptığı köprüyle Kanunu Sultan Süleyman’ın beğenisini kazandı. Mimarbaşı Acem Ali’nin ölümü üzerine 1539 yılında Mimarbaşı oldu.

Mimar Sinan, katılmış olduğu seferlerde günümüzdeki adlarıyla İran, Suriye, ırak, Mısır, Balkanlar, Macaristan, Güney Avusturya’da bulunan mimari eserleri inceleme fırsatı buldu. 

Mimarlık Evreleri

Mimarbaşılık görevine ellili yaşlarda başlayan Sinan, sanatında kaydettiği aşamaları üç evreye ayırmaktadır. Bu evrelerden ilki “çıraklık” dönemidir. Bu dönemin eseri olarak Şehzade Camii’ni göstermiştir. Sinan Süleymaniye Külliyesi’ni kalfalık eseri olarak nitelendirmiştir. 1557 yılında biten bu eser İstanbul ve Osmanlı’nın en görkemli yapılarından biridir. II. Selim adına Edirne’de inşa ettiği Selimiye Camii’ne ise ustalık eserim demiştir.

Mimar Sinan, Selimiye Camii’ni bitirdiğinde seksen yaşının üzerindeydi. Yaşından dolayı Koca Sinan olarak anılmaktaydı. Selimiye Camii Osmanlı’nın ve İslam Medeniyetinin en değerli mimari yapılarından biridir.

Mimar Sinan Eserleri

Mimar Sinan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak döneminde yaşamasının mesleğine önemli katkısının olduğu söylenebilir. Dönemin varlığı ve dehasıyla 1539 yılında Mimarbaşı olduğu günden ölümüne kadar yarım asırda Osmanlı-Türk mimarisini doruğa ulaştırmış, çok sayıda sanat eseri vermiştir.

Kaynaklar incelendiğinde Mimar Sinan’ın 450’ye yakın çok geniş coğrafyada eserinin olduğu yazılmaktadır. Yaşadığı dönemin özellikleri düşünüldüğünde atfedilen eser sayısıyla ilgili tartışmaların haklı olduğu söylenebilir.  Araştırmacılar, Mimar Sinan’ın yaptığı söylenen yapıtların tamamını kendisinin inşa etmediği yönündedir. Bu eserlerden bazılarının sadece planlarını çizdiği, projelerini gözden geçirdiği veya yardımcıları vasıtasıyla inşaat süreçlerini takip ettiği yönündedir.  Çeşitli kaynaklara göre, 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 7 su kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk veya saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam yapmıştır.

Tarih Yapıt  Bulunduğu Yer
1548 Mihrimah Sultan Camii İstanbul – Üsküdar
1505 Beyazıt Camii ve Külliyesi İstanbul – Fatih
1548 Şehzade Camii İstanbul – Fatih
1551 Haseki Hürrem Camii ve Külliyesi İstanbul – Fatih
1573 Piyale Paşa Camii İstanbul
1570 Edirnekapı Camii ve Külliyesi İstanbul – Fatih
1569 Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi İstanbul – Edirnekapı
1557 Süleymaniye Camii ve Külliyesi İstanbul – Cağaloğlu
1553 Rüstem Paşa Külliyesi İstanbul
1541 Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi İstanbul
1550 Rüstem Paşa Medresesi İstanbul
1555 Sinan Paşa Külliyesi İstanbul – Eyüp
1566 Mahmut Paşa Külliyesi İstanbul
1563 Kırkçeşme Suyolu İstanbul – Beşiktaş
1557 Haseki Hürrem Sultan Hamamı İstanbul – Fatih
1561 Rüstem Paşa Kervansarayı Edirne
1568 Büyükçekmece Köprüsü Büyükçekmece Gölü
1574 Selimiye Camii ve Külliyesi Edirne
1577 Sultan II. Selim Türbesi İstanbul – Kasımpaşa
1577 Atik Valide Sultan Külliyesi İstanbul
1566 Zigetvar Köprüsü İstanbul
1538 Gazi Hüsrev Bey Külliyesi Saraybosna
1521 Fatih Paşa Camii (Kurşunlu Camii) Diyarbakır

Mimar Sinan’ın Ölümü

Mimar Sinan, hac dönüşü 1588 yılında öldü. Türbesi İstanbul Süleymaniye’dedir.

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/sinan
https://www.mimarsinan.gen.tr/mimar-sinanin-hayati/
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/12908/001581869010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://docplayer.biz.tr/3724360-Mimar-sinan-hayati-ve-eserleri.html
https://www.academia.edu/28892768/Mimar_Sinan%C4%B1n_Hayat%C4%B1_ve_Eserleri-_Oktay_Aslanapa
https://www.turing.org.tr/assets/upload/sayfa/files/BUMS_Web_TR.pdf
http://ww3.ticaret.edu.tr/bgur/files/2013/10/suphi_saaat%C3%A7i_dersnotu3_mimarsinan.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir