Murat Zaman Kimdir? Bakan Yardımcısı, Nereli, Eşi

Murat Zaman Kimdir? Bakan Yardımcısı, Nereli, Eşi

Murat Zaman, bakan yardımcısı, devlet adamı, ekonomist.

Eğitim Hayatı

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. Halen doktora çalışmasına devam etmektedir.

Çalışma Hayatı

İş hayatına, EVG Menkul Değerlerde yatırım danışmanı olarak başlamıştır. Riva Menkul Değerler ve Karon Menkul Değerler’de yatırım danışmanlığının yanı sıra araştırma birimlerinde de görev almıştır. 2002 yılında katıldığı Ak Portföy Yönetimi’nde 2010 yılına kadar emeklilik ve yatırım fonlarının yönetilmesi ve yatırım stratejilerinin belirlenmesinden sorumlu grup müdürü olarak çalışmıştır.

2011 yılında EVG Menkul Değerlere bireysel portföyler ve yatırım fonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır. 2012 – 2019 yılları arası Halk Portföy Yönetimi AŞ’de genel yatırım stratejilerinin belirlenmesi ve yatırım/emeklilik fonlarının yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak yer almıştır. 2019 yılı başında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye hazine, araştırma, insan kaynakları, idari işler ve hukuk, mali işler, operasyonlar ve bilgi teknolojileri birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır.

2019 – 2021 yılları arası Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik kurumsal çerçevenin güçlendirilmesinden sorumlu Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bu dönemde, finansal araç ve piyasaların geliştirilmesi, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak politika ve araçların geliştirilmesi, kambiyo mevzuatı ve kambiyo politikalarının esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesine katkıda bulunmak üzere faaliyet gösteren TÜBİTAK Risk Girişim Sermayesi Destekleme Programında ve Avrupa Yatırım Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığı ile ülkemizde risk sermayesi sektörünün sağlıklı gelişiminin sağlanması amacıyla kurulan Türk Yatırım Girişiminde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/600 sayılı Atama Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Kaynakça

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-14.pdf Erişim: 09. 04. 2023
https://hmb.gov.tr/murat-zaman Erişim: 09. 04. 2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: