Mustafa Ekrem Tüzemen

Mustafa Ekrem Tüzemen

Mustafa Ekrem Tüzemen, bakan, siyasetçi, devlet adamı, hukukçu.

1915 yılında Elazığ Hozat’ta doğdu.

Eğitim Hayatı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Lousanne Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimi ve doktora yaptı. 

Çalışma Hayatı

İstanbul Hâkim Muavini, Ticaret Mahkemesi Üyesi, Asliye Hukuk Hâkimi ve İş Mahkemesi Başkanı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Umûm Müdürü, Yargıtay Üyesi ve 2. Başkanı, olarak görevlerde bulundu. 2 Mayıs 1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçildi.

Siyasi Hayatı

6 Ocak 1961 – 25 Ekim 1961 tarihleri arasında Kurucu Meclis Yargı Organları Temsilcisi olarak görev yaptı. Cemal Gürsel’in 5 Ocak 1961 tarihinde kurmuş olduğu 25. Hükümet’te (II. Gürsel Hükümeti) Adalet Bakanı olarak atandı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Ölümü

6 Eylül 1966 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 30.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt4/Cilt4.pdf Erişim: 30.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 30.12.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 30.12.2019
https://www.anayasa.gov.tr/tr/baskanvekilleri-ve-uyeler/emekli-uyeler/mustafa-ekrem-tuzemen/ Erişim: 30.12.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir