Mustafa Fevzi Sarhan Kimdir?

Mustafa Fevzi Sarhan Kimdir?

Mustafa Fevzi Sarhan (Mustafa Fevzi Efendi), bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı.

1876 yılında Akhisar’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mustafa Fevzi Sarhan, medrese eğitimi aldı. 1904 yılında İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Hukuk Mektebi Mecelle Öğretmeni Yardımcısı, Nüvvab Mektebi Öğretmeni, Maliye Nezareti Hukuk Müşaviri, İstanbul 2. Hukuk Başkanı, 2. Ticaret Başkanı, Beyoğlu Bidayet Mahkemesi Başkanı olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 2. ve 3. Dönemde Saruhan Mebusu olarak görev yaptı. 1923 (2. Dönem) yılında yapılan seçimlerde Saruhan Milletvekili, 2 Eylül 1927 (3. Dönem) ve 25 Nisan 1931 (4. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde ise Manisa Milletvekili seçildi. 2.,3. ve 4. Dönemde Adliye Encümeni Reisi olarak görev yaptı.

Ali Fethi Okyar’ın Başkanlığı’nda kurulan 5. İcra Vekilleri Heyeti’nde 1 Eylül 1923 tarihinde yapılan değişiklikte Musa Kazım Efendi’nin yerine Şer’iye Vekili (Din İşleri Bakanı) oldu. Mustafa İsmet İnönü’nün 30 Ekim 1923 tarihinde kurmuş olduğu 1. Hükümet’te (I. İnönü) Şer’iye Vekilliği görevi devam ettirildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyordu.

Ölümü

19 Eylül 1933 tarihinde tedavi için gittiği Paris’te vefat etti. Ankara’da Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 21.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 21. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 21. 01. 2020
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/45766 Erişim: 21. 01. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: