Mustafa Hilmi Uran Kimdir?

Mustafa Hilmi Uran Kimdir?

Mustafa Hilmi Uran, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, yazar.

1884 yılında Bodrum’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mustafa Hilmi Uran, İzmir İdadisi’ni bitirdi. Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. 

Çalışma Hayatı

Menemen, Çeşme Kaymakamı, Mülkiye Müfettişi, Kars, Antalya Mutasarrıfı, Adana Valisi, Millî İthalat ve İhracat Şirketi Genel Müdürü olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan (4. Dönem) Menteşe (Muğla) Mebusu olarak görev yaptı. 2 Eylül 1927 (3. Dönem) ve 25 Nisan 1931 (4. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerinde Adana Milletvekili, 8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde ise Seyhan Milletvekili seçildi. 5. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis Vekili olarak görev yaptı.

Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 6. Hükümet’te (V. İnönü) 29 Aralık 1930 tarihinde yapılan kabinde değişikliğinde Nafıa Vekili (Bayındırlık Bakanı) olarak atandı. Mustafa İsmet İnönü’nün 4 Mayıs 1931 tarihinde kurmuş olduğu 7. Hükümet’te (VI. İnönü) Nafıa Vekilliği devam ettirildi.

Mahmut Celal Bayar’ın 11 Kasım 1938 tarihinde kurmuş olduğu 10. Hükümet’te (II. Bayar Hükümeti) Adliye Vekili olarak atandı. Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun kurmuş olduğu 14. Hükümet’te (II. Saraçoğlu Hükümeti), 20 Mayıs 1943 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Dâhiliye Vekili oldu.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Fransızca ve Rumca biliyordu.

Kitapları

  • Meşrutiyet, Tek Parti, Çok Parti Hatıralarım (1908 – 1950)

Ölümü

21 Ekim 1957 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.iskultur.com.tr/yazarlar/hilmi-uran Erişim: 13.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir