Mustafa Rahmi Köken Kimdir?

Mustafa Rahmi Köken Kimdir?

Mustafa Rahmi Köken (Mustafa Rahmi Bey), bakan, milletvekili, siyasetçi.

1881 yılında Bergama’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mustafa Rahmi Köken, İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Buca Lisesi Öğretmeni, İş Bankası Kurucu Üyesi ve Zonguldak Maden Müdürü olarak görev yaptı.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 3. Dönem İzmir Mebusu olarak görev yaptı. 1923 (2. Dönem), 2 Eylül 1927 (3. Dönem), 25 Nisan 1931 (4. Dönem), 8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde İzmir Milletvekili seçildi.

2. Dönemde İktisat ve Ticaret Encümeni, 4. ve 5. Dönemde İktisat ve Tarım Encümeni, 5., 6. ve 7. Dönemde Ziraat Encümeni, 7. Dönemde Tarım Encümeni Reisi, 8. Dönemde ise Tarım Komisyonu Başkanı olarak görevde bulundu.

Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 4. Hükümet’te (III. İnönü) 17 Mayıs 1926 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mehmet Ali Cenani’nin yerine Ticaret Vekili oldu. Mustafa İsmet İnönü’nün 1 Kasım 1927 tarihinde kurmuş olduğu 5. Hükümet’te (IV. İnönü) Ziraat Vekili ve Ticaret Vekâleti Vekili olarak atandı.

Eşi ve Çocukları

Evli.

Ölümü

7 Temmuz 1952 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 21. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 21. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 21. 01. 2020
https://www.tarimorman.gov.tr/sayfalar/merkezustyoneticiler.aspx?OgeId=4 Erişim: 21. 01. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: